Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Βοτανικός κήπος στη Δωρίδα

 της Σοφία Κοντογιάννη 24.05.2018
 

 Το όραμα των κατοίκων και των φορέων του Δήμου Δωρίδος γίνεται πράξη, αφού ο Δήμος Δωρίδος ενέκρινε τη σύμβαση μεταξύ του δήμου, του  Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (Ε.Λ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) και του Σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΩΝ», για την υλοποίηση του έργου: «Δημιουργία Βοτανικού Κήπου Δωρίδας» στην Τοπική Κοινότητα Πενταγιών, σε συνολική έκταση 8 στρεμμάτων περίπου.

Ο χώρος θα λειτουργεί ως ένα Κέντρο Προστασίας, Διατήρησης, Έρευνας, Ανάπτυξης, Αξιοποίησης, Προβολής και Διάθεσης κυρίως Αυτοφυών Αρωματικών - Φαρμακευτικών ειδών. Οι βασικοί σκοποί και στόχοι του Βοτανικού Κήπου Δωρίδας θα είναι περιβαλλοντικοί, εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί, αναπτυξιακοί, πολιτιστικοί και συνεργασίας. Το Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με δεκαπενταετή πείρα στο συγκεκριμένο τομέα έργων, θα αναλάβει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, ως ακολούθως:

Μελέτη Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Ειδικότερα η μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου απαρτίζεται μεταξύ άλλων από τα εξής αντικείμενα:

1. Μελέτη Περιοχής

- Αναγνώριση και Ανάλυση Περιοχής

- Εκτίμηση και Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης

- Χλωριδική μελέτη

2. Μελέτη Σχεδίασης

-Αρχιτεκτονικά σχέδια

-Κατασκευαστικά σχέδια

-Σχέδιο ηλεκτροφωτισμού

3. Τη φυτοτεχνική μελέτη, που θα περιλαμβάνει σχέδια φύτευσης και άρδευσης καθώς και συνοπτική τεχνική έκθεση για την παροχή χρήσιμων και αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματική διατήρηση του συστηματικά ταξινομημένου αυτοφυούς φυτικού υλικού, αλλά και την εφαρμογή ορθών καλλιεργητικών πρακτικών.

-Μελέτη ειδικής σήμανσης, όπως η δημιουργία πινακίδων πληροφόρησης με σκοπό την περιβαλλοντική ερμηνεία και τη βοτανική αναγνώριση των φυτών.

- Μελέτη εξοπλισμού χώρων εκπαίδευσης - κατάρτισης, εργαστηρίων, ερμπαρίου και δημιουργίας προθηκών μουσείου - εκθετηρίου.

- Υλοποίηση σεμιναρίου κατάρτισης υπαλλήλων του Δήμου οι οποίοι θα σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου και τη μετέπειτα λειτουργία του αλλά και μελών του Συλλόγου Πενταγιωτών, οι οποίοι θα αναλάβουν μέρος της υποστήριξης της δημιουργίας του Βοτανικού Κήπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου