Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019

Ο ήρωας της Κερασιάς Γιάννης Π. Φαρμάκης

᾿Από  τα  Ναυπακτιακά Μελετήματα τοῦ Χαραλάμπους Δ. Χαραλαμποπούλου πληροφορούμεθα ὅτι ἦτο «μικρός μέν τό σῶμα μέγας δέ τοῖς ἔργοις καί ἀρειμάνιος» κατά Γαζῆν: «Μικρός μέν τό δέμας ἀλλά μαχητής» κατά τούς ἀρχαίους.

Καταγωγή


῾Ο παποῦς τοῦ Γιάννη Φαρμάκη, Γιάννης Φουσέκης κατοικοῦσε στή Κερασιά, τό μικρό χωριό τοῦ τ. Δήμου Βωμαίας Δωρίδος. ῾Ο Φαρμάκης 15 ἐτῶν ἐνετάχθηστόν νταϊφᾶ τοῦ ὁπλαρχηγοῦ ᾿Ανδρίτσου Σαφάκα. ᾿Ακολούθησε τόν Σαφάκα εἰς τήν αὐλήν τοῦ ᾿Αλῆ-Πασᾶ στά Γιάννενα. ῾Ο Σαφάκας ἐκεῖ λογομάχησε μέ τόν Κραβαρίτη ὁπλαρχηγό Μαρκαντώνη. Κατά τή λογομαχία, ἀψίκορος καί ὁρμητικός ὡς ἦτο ὁ Γιάννης πυροβόλησε μέ τήν πιστόλα του τόν Μαρκαντώνη ἀνεπιτυχῶς. ῾Ο Σαφάκας θαύμασε τό θάρρος καί τήν ἀφοσίωσιν τοῦ Γιάννη. Λένε ὅτι εἶπε «φαρμάκι εἶναι αὐτό τό παιδί». ῎Εκτοτε ὁ Γιάννης Φουσέκης ὠνομάζετο «Φαρμάκης».῾Η σύζυγος τοῦ Γιάννη Φουσέκη καταγόταν ἀπό τήν ᾿Αρτοτίνα, τό γνωστό καπετανοχώρι τῆς Δωρίδος, καί ἀπό τή φτωχή οἰκογένεια Ζάβαλη. ῾Ο γιός τους Παναγιώτης Φουσέκης, πού γεννήθηκε στήν ᾿Αρτοτίνα, σά μεγάλωσε παντρεύτηκε τή Ρήνα Θεοδ. Μασούρα ἀπό τή Βοϊτσά (᾿Ελατόβρυση) τοῦ τ. Δήμου ᾿Οφιονείας Κραβάρων (ὀρεινῆς Ναυπακτίας) καί ἔμεινε σώγαμβρος στό Μασουραΐικο σπίτι, μιά καί δέν ὑπῆρχε ἀρσενικό παιδί στήν οἰκογένεια τοῦ πεθεροῦ του. Στό καλύβι αὐτό πού βρίσκεται κοντά στήν ἐκκλησία ῾Αγία Τριάδα στήν ἄκρη ἑνός ἁλωνιοῦ γεννήθηκε στό 1801 ὁ Γιάννης Φαρμάκης. ῞Υστερα ἀπό μερικά χρόνια ἡ Μασούραινα γέννησε ἀρσενικό παιδί καί ἔτσι, σύμφωνα μέ τό ἔθιμο πού ἐπικρατοῦσε τότε,ὁ Παναγιώτης δέν μποροῦσε πιά νά μείνῃ σώγαμβρος καί μετοίκησε στό χωριό τοῦ πατέρα του τήν Κερασιά. Στά 1809 ὁ Παναγιώτης πέθανε καί ἡ χήρα του ἀπροστάτευτη μέ τά δύο παιδιά της τό Γιάννη καί τό Γιῶργο, πῆγαν κοντά στούς συγγενεῖς τῆς πεθερᾶς της. ᾿Εκεῖ κοντά στό Θεῖο του Παπαθεοχάρη ὁ Γιάννης ἔμαθε τά πρῶτα γράμματα.῾Η ζωή του στή κλεφτομάνα ᾿Αρτοτίνα, ὅπου ζοῦσεν ὁ Διάκος, ὁ Σκαλτσοδῆμος, ὁ Σιαφάκας καί μιά σειρά καπεταναίων καί παλικαριῶν, σημαδεύτηκε ἀπό τά κατορθώματα τῆς κλεφτουργιᾶς καί ἔτσι ὁ μικρός Γιαννάκης, ζυμωμένος σ΄ ἕνα ἡρωϊκό περίγυρο, ἄρχισε νά δημιουργεῖ χαρακτῆρα περήφανο καί ἀνυπόταχτο. Εἶναι λοιπόν τέκνον τῆς Δωρίδος ὁ Φαρμάκης Γιάννης. Πρωτοπαλλήκαρο ὑπαρχηγός του εἶναι ὁ Δημήτρης Γρηγοράκης ἀπό τό Γρηγόρι.

Γάμος, τέκνα, διαμάχη με τους Καναβαίους


Ο γιός τοῦ Γ. Φαρμάκη Δῆμος μᾶς πληροφορεῖ μεταξύ ἄλλων: «Κατά τό διαρρέον διάστημα τοῦ ἐθνικοῦ ἐκείνου ἀγῶνος ὑπῆρχεν ἐν Λομποτινᾷ Ναυπακτίας ἀρχοντική οἰκογένεια Κανναβοῦ, ὧν ὁ ἐξωχότερος ὀνομάζετο Γεωργάκης Κανναβός, εἰς ὅν ἡ δυναστεία τοῦ ᾿Αλῆ Πασᾶ τοῦ εἶχε ἀναθέσει τήν διοίκησιν τοῦ Βελαετίου (σημερινόν νομόν Ναυπακτίας). Τήν θυγατέρα αὐτοῦ Δεσποινή ὀνόματι ἔλαβεν ὡς σύζυγόν του ὁ πατήρ μου (δι΄ ἀπαγωγῆς) καί πρός καταδίωξίν του ὁ Μεγιστάν Κανναβός ἐκκίνησε σῶμα στρατοῦ ἐναντίον του, ἀλλ΄ οὗτος πολιορκηθείς ἐν τῷ χωρίῳ Κερασιά τῆς Δωρίδος ἀπέκρουσε τάς ἐπιθέσεις αὐτῶν, ὁ δέ Καναβός κατανοήσας ὅτι ἐπρόκειτο περί ἀνδρός ἀξίας, οἷος ἐτύγχανεν ὁ πατήρ μου τήν ἔδωσεν ὡς νόμιμον σύζυγόντου.»

᾿Από τόν ᾿Ιωάννη Χατζηφώτη στό ἔργο του Τό πολεμικό ῾Ημερολόγιο τοῦ῾Οπλαρχηγοῦ ᾿Ιωάννου Φουσέκη σέ σημείωσή του ὁ ἐκδότης γράφει ὅτι βρίσκεται στή διάθεσή του τό πλούσιο ἀρχεῖο τοῦ ὁπλαρχηγοῦ. ῎Αρα πηγή του εἶναι τό χειρόγραφο πού βρίσκεται στό Μουσεῖο Φαρμάκη. Παρουσιάζει νά παντρεύεται τήν Εὐφρ. Καμπουρόγλου καί κάνει μαζί της 8 παιδιά, ἐνῷ εἶναι γνωστό ὅτι «ἔκλεψε» τήν Δέσπω Γ. Καναβοῦ καί ἔκανε μαζί της 4 παιδιά. ᾿Επίσης παρουσιάζει τόν Φαρμάκη νά συμμετέχῃ στήν ἀντιοθωνική ἐπανάσταση στά 1862, ἐνῷ εἶναι βεβαιωμένον ὅτι ὁ ὁπλαρχηγός ἀπέθανε στό 1855. ᾿Αναφέρει λαθεμένα ὅτι ἀποστρατεύτηκε στό 1849, στήν πραγματικότητα ἀποστρατεύθηκε το 1855.

῾Η Δημοτική μοῦσα τραγούδησε: 

Σ΄ ὅλο τόν κόσμο ξαστετιά, σ΄ ὅλο τόν κόσμο γήλιος 
καα‘ι στήν ᾿Απάνω Λομποτινά γήλιος μέ δυό φεγγάρια
πού λιάζονται οἱ ἀρχόντισες, τοῦ Καναβοῦ νιφάδες
Φαρμάκης ἐξεκίνησε νά πάει νά βρεῖ τήν Πέπω.
Στό δρόμο πού ἐπήγαινε, Θεό παρακαλούσε
ναύρει τήν Πέπω μοναχή στή σκάλα νά κεντάει
- Γειά σου χαρά σου Πέπω μου
- Καλῶς τον κύρ ΦαρμάκηΟ Φαρμάκης Πληρεξούσιος Βουλευτής, Αντικαθεστωτικός


Στίς 7 Σεπτεμβρίου 1843 μετά τήν ἐπικράτησιν τῆς ἐπαναστάσεως τῆς 3ης Σεπτεμβρίου προκηρύχθηκαν οἱ ἐκλογές γιά τήν ἐθνική συνέλευση. ῾Ο ἴδιος γράφει: «῎Ελαβον δέ ἐγώ τήν πλειοψηφίαν, ὅστις οὔτε κἄν παρών ἤμην εἰς τήν ἐκλογήντης ἐκείνην.»

Συνεδρίασις της Βουλής 20 Οκτωβρίου 1844

Ο Γρίβας ... «Παρακαλῶ μερικούς ἐφημεριδογράφους νά ἔχωσιν ὀλίγην συνείδησινκαί συστολή καί νά μή μᾶς ὑβρίζουν, ἡμεῖς δέν εἴμεθα Θεοί.»
Ι. Φαρμάκης: «Αἱ ἐφημερίδες μᾶς τιμοῦν ἄς γράφουν δέν πειράζει ἄς κάμωμεν καλά καί ὀρθά πράγματα. ῎Οχι λοιπόν νά παρανομήσωμεν. Θέλομεν νά ἀφήσωμενπαράδειγμα εἰς τήν ῾Ελλάδα,... Ποῦ θά καταντήσῃ τό Σύνταγμα ὅταν ἐδῶ ὅλοιδέν λέγωμεν τήν ἀλήθειαν. Εἶναι ἔργον δικαιοσύνης, αἱ μαρτυρίαι νά δοθῶσινἐνόρκως.... ῾Ο ὅρκος εἶναι βεβαιότης τῆς τιμιότητος τῶν ἀνθρώπων, βεβαιοῖ τήνεὐσυνειδησίαν. ῾Ο Βασιλεύς, ὁ πλούσιος, ὁ πτωχός ὅλοι ὁ δίκαιος ὁ ἄδικος, πρέπειὅλοι νά δώσωσιν ὅρκον νά τούς πιστεύσωσιν ... συνεσωρεύθη εἰς τάς ᾿θήναςμέγα πλῆθος γερόντων ἀγωνιστῶν, οἵτινες προσμένωσι ταχεῖαν τινά ἱκανοποίησιντῶν δικαιωμάτων, ἄν ἡ ἐξοικονόμησις αὐτῶν ἐβραδύνθῃ δέν ἠξεύρω τί δέν θέλουνπράξει οἱ ἀναξιοπαθεῖς λιμοκτονοῦντες οὗτοι ἄνθρωποι.»Συνεδρίασις της Βουλής 11 Νοεμβρίου 1844


Ο Κ. Φαρμάκης: «Πρίν εἰσέλθω εἰς τόν περίβολον τοῦτον ἤθελα κάμει χάριτας εἰς πολλούς φίλους μου, ἀλλ΄ ἐπειδή ἦλθα δι΄ ἐντολῆς τοῦ λαοῦ διά νά ἀντιπροσωπεύσω τά τιμαλφέστατα δικαιώματα τῆς πατρίδος μας, δέν παραδέχομαι νά κάμωχάριν οὐδέ γρύ οὔτε εἰς ἀδελφόν, οὔτε εἰς τόν ἑαυτόν μου. Δέν μᾶς φέρουν ἀδέλφια καμμία τιμή οἱ πλάγιοι δρόμοι, μέ παραμύθια Βουλή δέν γίνεται. Θέλωμεν νά σώσωμεν τήν πατρίδα νά βαδίσωμεν τόν ἴσιον δρόμον, τί μᾶς ἐδόξασεν εἰς τήν ἐθνικήν συνέλευσιν ἡ ἀλήθεια πρέπει νά στηρίζομεν τά συμφέροντα τῆς πατρίδος καί ὄχι νά μεταχειρίζωμεν πλάγιον σκοπόν, τί ἐκατόρθωσε ἐκεῖνος ὅστις ἔκρινετόν Νόμον καί σεῖς θέλετε νά τόν θάψετε, τί λέγει ὁ περί ἐκλογῆς νόμος· «῾Ηκάθε ἐκλογή ἀντιβαίνουσα εἰς τά παρά τοῦ Νόμου εἶναι ἄκυρος» ἡμεῖς εἴμεθα τόἅλας ἄν σκουλικάσωμεν τίς θά μᾶς καθαρίσῃ ἡμεῖς εἴμεθα παραγγελία τοῦ ῎Εθνους τολμοῦν νά λέγουν ὅτι πρέπει νά χαρισθῶμεν εἰς ὀλίγους, νά πωλήσωμεν τήν παραγγελίαν τῆς πατρίδος μας διά 2 ἤ 3 ἄτομα νά καταπατήσωμεν τόν ἱερόν νόμον,εἶπον τινές ἀλλάζομεν τόν νόμον αὔριον ὡραία λογική δέν σέβεσθε τό κοινόν μᾶς ἀκούει, τού δημοσιογράφους τούτους αὐτοί θά κάμουν γνωστόν εἰς ὅλη τήν ῾Ελλάδα καὶ Εὐρώπην, τουλάχιστον τόν ἑαυτόν σας σᾶς φέρω ἕν παράδειγμα, ἠμπορεῖ νά ἀποκτήσῃ κατάστασιν, ἀπό κληρονομιῶν ἀλλά νά τήν αὐξήσῃ νά τήν διατηρήσῃ τοῦτο εἶναι δύσκολον. ᾿Αποκτησαμεν Σύνταγμα πρέπει νά τό διαφυλάξωμεν δέν πρέπει νά τό παραλύσωμεν. ῾Ο Βουλευτής πρέπει νά εἰσέρχεται διά τῆς νομίμου θύρας ὡς πρόβατον καί ὄχι ὡς λύκος. ᾿Εγώ κύριοι ἔχω τό μέτωπον καθαρόν, δέν ντρέπομαι κανένα ἡ πατρίς μου μέ ἔστειλεν πληρεξούσιον νομίμως δέν πρέπει νά ἀνάξωμεν χρέος τό ὁποῖον δύναται νά καταστρέψῃ τήν ῾Ελλάδα δέν ἤθελον ἀναβῆτό βῆμα τοῦτο ἄν δέν ἔβλεπον σοφούς ἄνδρας νά παραλαγίζονται (ὁ Βουλευτής τῆς σαπουνοκασέλας λέγει προσβάλλεις τόν Κ. Σχοινᾶν, ὁ δέ Κ. Σχινᾶς ἀποκρίνεταιμέ ὑβρίζει ὁ Κ. Φαρμάκης) ὄχι κύριοι εἶπα ἁπλῶς ἕν ρητόν δέν τό ἐννοήσατε ἐγώδέν εἶμαι πρόσωπον ἀλλά παραγγελία τῆς Ναυπακτίας».

῞Οταν ἐπρόκειτο στή Βουλή νά ψηφισθῇ ἕν νομοσχέδιον μέ τήν διάταξιν: «᾿Επιτρέπεται εἰς τά τέκνα τῶν ἀγωνιστῶν νά εἰσάγωνται εἰς τήν Στρατιωτικήν Σχολήντῶν Εὐελπίδων ἄνευ ἐξετάσεων» ῾Ο Φαρμάκης πού διεκρίνετο διά τήν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτῆρος του καὶ τήν πίστιν του εἰς τό καθῆκον ἐστράφη ἐναντίον τῆς διατάξεως αὐτῆς. Οἱ ὑποψήφιοι χωρίς ἐξαιρέσεις νά ὑποβάλλονται σέ ἐξετάσεις καί μόνον οἱ ἄξιοι νά φοροῦν τήν τιμημένην στολή τοῦ ῞Ελληνα ἀξιωματικοῦ. ῾Ο Φαρμάκης ἦτο ἀντικυβερνητικός καί ὁ ἔντονος ἔλεγχος πού ἀσκοῦσε στή Βουλή δέν ἤρεσε εἰς τό βασιλικόν περιβάλλον. ῞Οταν τό 1847 προκηρύχτηκαν ἐκλογαί ἐπιστρατεύτηκαν «λυτοί καί δεμένοι» γιά νά χάσῃ ὁ Φαρμάκης. ῾Ο λαός τόν ἐξέλεξε. Διέταξαν οἱ ὑπουργοί νά μετατεθῇ ὁ Φαρμάκης εἰς ᾿Αγρίνιον, οἱ δέ φίλοι του ἀξιωματικοί εἰς Ναύπλιον. ῾Ο Φαρμάκης ἐνέδωσε ν΄ ἀποσυρθῇ ἀπό τόν ἐκλογικόν ἀγῶνα καί νά μήν μετατεθῇ, ὅμως τό ὑπουργεῖον ἐπέμεινε, γιά νά κερδίσουν οἱ κυβερνητικοί ὑποψήφιοι. Κατ΄ οὐσίαν ὁ Φαρμάκης καί οἱ φίλοι του ἐξορίζονται.

῾Ο Φαρμάκης στρέφει τά ὅπλα κατά τοῦ αὐταρχικοῦ ᾿Οθωνικοῦ καθεστῶτος.῾Η ἐπανάστασις ἀπέτυχε ὁ Φαρμάκης ἐφυλακίσθη. ᾿Αργότερον ἐδόθη χάρις καί ὁ Φαρμάκης ἀγωνίζεται διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Θεσσαλίας. Στίς 13 ᾿Ιουνίου 1854 ὁ Στρατηγός Χρ. Χ’’Πέτρου μέ ἡμερήσια διαταγή διέλυσε τό στρατόπεδο καί ἡ ἐπανάσταση στή Θεσσαλία τελειώσε. ῾Ο Φαρμάκης ἔκτοτε ἰδιωτεύει στή Ναύπακτο μέχρι τοῦ θανάτου του. Πλησίον του εὑρίσκοντο πολλοί Σουρουστιῶτες.

απόσπασμα από το βιβλίο:
Επιστροφή εις τας Ρίζας της Φυλής μας
Σουρούστι (Κερασέες Δωρίδας)
Γυμνασιαρχης Αντωνιος Ζουκος


Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

Παράταση για τις περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης

Παρατείνεται η διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων στο έργο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης  λήψης εθνικής εμβέλειας ». 
 
Ο Δήμος μέσω Δελτίο Τύπου ανακοίνωσε ότι, μετά από ενημέρωση που είχε από την ομάδα υλοποίησης του ανωτέρω έργου, η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων σε αυτό, παρατείνεται για πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι και την 19η/08/2019.

Καλεί δε τους ενδιαφερόμενους πολίτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο έργο θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

  
Θυμίζουμε όπως είχαμε ενημερώσει και εδώ, πως το μέτρο αφορά τα τους παρακάτω οικισμούς μεταξύ των οποίων είναι και 13 χωριά της Ομοσπονδίας (με μπλε):

Δ.Ε. Λιδωρικίου
Αμυγδαλιά, Βραϊλα, Δάφνος, Διακόπι, Καρούτες, Κονιάκος, Λέυκα Πεντάπολης, Λευκαδίτι, Περιθιώτισσα, Στίλια, Συκέα, Σώταινα.

Δ.Ε. Ευπαλίου
Ευπάλιο, Μαγούλα Μοναστηρακίου, Παλαιόμυλος Κάμπου, Παλαιοχώρι Σεργούλας, Πευκάκι Δροσάτου, Πηγή Κλήματος, Παλαιοξάρι, Ποτιδάνεια, Τείχιο.

Δ.Ε. Τολοφώνος
Άγιος Σπυρίδωνας Καλλιθέας, Άγιος Νικόλαος Καλλιθέας, Μακρινή, Μηλέα, Πάνορμος, Σπηλιά Τριζονίων.

Δ.Ε. Βαρδουσίων
Αλποχώρι, Αρτοτίνα, Διχώρι, Ζωριάνος, Κερασιά, Κουπάκι, Κριάτσι, Πενταγιοί, Τρίστενο, Υψηλό Χωριό.


Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

Αντιμετώπιση της πτώσης βράχων στο δρόμο της Στρώμης

Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο προϋπολογισμού 1.410.000 ευρώ, για τη Δ.Ε. Καλλιέων, "Αντιμετώπιση Καταπτώσεων Βράχων στην Επαρχιακή Οδό Αρ. 5 στην περιοχή της Στρώμης", δημοπρατείται


 της Πέγκυ Αραβαντινού


 Ένα χρόνιο πρόβλημα λύνει το έργο "Αντιμετώπιση Καταπτώσεων Βράχων στην Επαρχιακή Οδό Αρ. 5 στην περιοχή της Στρώμης", προϋπολογισμού 1.410.000 ευρώ, το οποίο βρίσκεται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) προς υποβολή προσφορών (ΑΔΑ:7ΝΕ37ΛΗ-3ΨΛ). Η κατάθεση προσφορών είναι μέχρι 18/04/2019 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα ολοκληρωθεί στις 24/04/2019.


Παθογένεια οδού και Ιστορικό Έργου

Μετά την διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού άρχισαν να παρουσιάζονται, στην περιοχή αυτή καταπτώσεις βράχων, οι οποίες γινόντουσαν την τελευταία δεκαπενταετία εξαιρετικά επικίνδυνες. Αποκορύφωμα του φαινομένου υπήρξε το 2014 με την ολοκληρωτική αποκοπή της διέλευσης του δρόμου από τα μεγάλα βράχια, που είχαν φράξει την οδό. Επί θητείας Αντιπεριφερειάρχη κ. Ράμμου καθαρίστηκε ο δρόμος και απομακρύνθηκαν τα βράχια, ενώ εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πλαίσιο η μελέτη αντιμετώπισης των βραχοπτώσεων.

Η μελέτη περιελάμβανε Τοπογραφική, Γεωλογική, Γεωτεχνική και Περιβαλλοντική μελέτη. Τοπογραφική αποτύπωση έγινε κατά μήκος 450m, περίπου, της εξεταζόμενης οδού, περιέλαβε το ανάντη πρανές σε μήκος 350m με υψομετρική διαφορά από την οδοποιία που έφτασε τα 300m, ενώ κατάντη της οδοποιίας αποτυπώθηκε το πρανές σε μήκος 70m με υψομετρική διαφορά 50m, περίπου.

Ακολούθησε Γεωλογική μελέτη με λεπτομερή αποτύπωση των σχηματισμών, των στρώσεων και των ασυνεχειών που παρουσιάζονται στο πεδίο, έγινε ταξινόμηση της βραχόμαζας, μελέτη δυνητικών ολισθήσεων και τέλος προσδιορισμός των κρίσιμων βραχοτεμαχίων που δύναται να αποκολληθούν και να θέσουν κίνδυνο για την κυκλοφορία της εξεταζόμενης οδού.

 Στη συνέχεια η Γεωτεχνική μελέτη, αξιολογώντας τα αποτελέσματα των προηγούμενων μελετών προσδιόρισε τις κρίσιμες τομές στις οποίες έγιναν αναλύσεις τροχιών βραχοπτώσεων και προσδιορισμός της θέσης, του απαιτούμενου ύψους και ενέργειας φράκτη συγκράτησης βραχοπτώσεων/ αναχώματος ανάσχεσης καταπτώσεων βράχων.

Η μελέτη ολοκληρώθηκε το 2018, θητείας Αντιπεριφερειάρχη κ. Κατσαγούνου, όπου εντάχθηκε χρηματοδοτικά το έργο προϋπολογισμού 1.410.000ευρώ, στην ΣΑΕΠ 566 του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπου και βρίσκεται σήμερα σε φάση δημοπράτησης.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή τεχνικών παρεμβάσεων για την προστασία της επαρχιακής οδού από τις καταπτώσεις βράχων, σε συνολικό μήκος 220μέτρα. Εκτός από την κατασκευή φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων, τα αγκυρια παραλαβής των φορτίων, τα καλώδια, οι ορθοστάτες κτλ, προβλέπεται σε συνολικό μήκος 14 μέτρα, η κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος, ύψους 7,35μ. Ανάντη δε του αναχώματος κατασκευάζεται ανοικτή επενδεδυμένη τάφρος συλλογής και απομάκρυνσης των ομβρίων υδάτων.


Η σημαντικότητα του έργου

Η επαρχιακή οδός Αρ. 5 είναι εξαιρετικά νευραλγική διότι ενώνει τη Δημοτική ενότητα Λιδορικίου Δήμου Δωρίδας, με τη Δημοτική Ενότητα Καλλιέων Δήμου Δελφών, και δίνει άμεση έξοδο προς την πόλη της Λαμίας σε όλους τους οικισμούς αυτών των δύο ενοτήτων.

Αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα! Κλείνουμε οριστικά πληγές που χρόνιζαν, εξασφαλίζουμε την οδική άνεση και δημιουργούμε ασφαλείς συνθήκες διέλευσης και μετακίνησης για όλους τους πολίτες του νομού και σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Χρηματοδοτούμε τα οδικά δίκτυα στοχευμένα, με προγραμματισμό, μελέτη και αποτελεσματικότητα. Με σωστή ιεράρχιση που η τεχνική υπηρεσία προτείνει, ως απόλυτοι γνώστες της παθογένειας του οδικού Φωκικού δικτύου αλλά και ταυτόχρονα με ίση μεταχείριση των αιτημάτων για όλους τους πολίτες του νομού – σε όποιο σημείο και αν βρίσκονται.      
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Νέο ΔΣ για τον Σύλλογο Κοκκινιωτών

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΩΝ

Καλλιαντέρη Βάσω, Πρόεδρος
Καραμπέτσου Αποστολία, Αντιπρόεδρος
Κοντογιάννη Τόνια, Γεν. Γραμματέας
Κολυνδρη-Κρανιά Άννα,  Ειδ,Γραμματέας
Καραγιάννης Παναγιώτης, Ταμίας
Καραδήμα Ξένια,  Β.Ταμίας
Αγγελάκος Δημήτρης,  Έφορος
Κολοκυθά Τασία, Μέλος
Μπερτσιά - Μπεκου Μαρία, ΜέλοςΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Καραδήμα Χριστίνα
Κοντογιάννη -Σπανου Πόπη
Κωνσταντοπούλου Μαρία
Παπαλάμπρου-Κρανια Νίτσα

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κρανιάς Μπαμπης  Πρόεδρος
Φλώρος Σακης  Γραμματέας
Καραμπέτσος Σακης Μέλος

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους!

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

Στους πρόποδες των Βαρδουσίων

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Όταν μικρός ακόμα έτρεχα κοντά στη γιαγιά μου - μητέρα του πατέρα μου - και έπεφτα στα πόδια της να μου διηγηθεί "τις νεράϊδες", "τις Λάμιες", τα "στοιχειά" και τους "καλικάτζαρους", κρυφά μία επιθυμία με βασάνιζε. Ήθελα, όταν μεγαλώσω, να συγκεντρώσω όλες τις διηγήσεις της, καιθώς και κάθε τι που από αιώνες έγινε πιστευτό στη μικρή κοινωνία του χωριού μου, το παλαιό "Λούτσοβο", και τώρα ονομαζόμενο Κόκκινος της επαρχίας Δωρίδας.
Πολλές φορές επιχείρησα να αρχίσω την συλλογή όλων των λαογραφικών στοιχείων του χωριού, διότι ανέκαθεν πίστευα ότι αυτά αποτελούν ανεκτίμητο θησαυρό για τις μέλλουσες γενιές.
Πάντα, όμως, ανέβαλα την προσπάθειά μου, διότι διαπίστωνα έλλειψη καταρτίσεως.
Με τη φοίτησή μου όμως στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αφού άκουσα για δύο έτη τις παραδόσεις του κ. Γ. Σπυριδάκη, καθηγητή της Λαογραφίας του ως άνω Πανεπιστημίου της Φιλοσοφικής σχολής, είχα προβεί σε μία πρώτη λαογραφική συλλογή του χωριού μου, επιφυλασσόμενος κάποτε να προβώ στην επιστημονική επεξεργασία όλων αυτών.

Αθήνα 15η Ιουνίου 1969
Γ.Δ.Ανέστος
Μετεκπεδαυόμενος δάσκαλος
Βον έτοςΗ παρούσα εργασία αφιερώνεται στη γιαγιά μου Κρυστάλλω (1862-1958), που με δίδαξε με έργα και λόγια να αγαπώ τον τόπο μου και τους ανθρώπους του

Ιστορική - Λαογραφική μελέτη του χωριού Κοκκίνου (Λουτσόβου) Δωρίδας

Ο εκλεκτός συγχωριανός μας, ο δάσκαλος Γιώργος Ανέστος του Δημητρίου, μας εξέπληξε ευχάριστα με το βιβλίο του "ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΩΝ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ" που πρόσφατα εκδόθηκε από τις εκδόσεις Κουλτούρα .
Το βιβλίο του είναι μια ιστορική - λαογραφική μελέτη του χωριού Κόκκινου (Λουτσόβου) Δωρίδας Με γλαφυρό τρόπο και με ιστορική τεκμηρίωση όπου  αυτό ήταν δυνατό ταξιδεύει στο χρόνο και μεταφέρει εικόνες και γεγονότα από την εποχή των Πελασγών και των προελλήνων μέχρι το σήμερα 
Βέβαια η ιστορική αναδρομή αγγίζει όλη την ευρύτερη περιοχή της Δωρίδας και από αυτή την πλευρά είναι ένα βιβλίο που ενδιαφέρει όλους τους συμπατριώτες μας Δωριείς .
Σημαντικό τμήμα του βιβλίου καταλαμβάνει η λαογραφική συλλογή για το χωριό μας  που εκπόνησε το 1969 ο κος Γ Ανέστος όταν ήταν μετεκπαιδευόμενος δάσκαλος.
Για τη εξαίρετη αυτή εργασία βραβεύτηκε το 1971 από την Ακαδημία Αθηνών .
Το λαογραφικό αυτό πόνημα είναι υψίστης σπουδαιότητας για την περιοχή μας. Έχοντας μαθητεύσει στον σπουδαίο λαογράφο καθηγητή της φιλοσοφικής σχολής Αθηνών Γ Σπυριδάκη , ο συγγραφέας καταγράφει με επιστημονικό τρόπο τα λαογραφικά του χωριού μας και συνεχίζει την παράδοση του τόπου μας να βγάζει σπουδαίους λαογράφους.
Μην ξεχνάμε τον μέγιστο των λαογράφων μας τον, εξ Αρτοτίνης ορμώμενο, Δ. Λουκόπουλο. 
Θερμά συγχαρητήρια στον δάσκαλο Γιώργο Ανέστο για το εκλεκτό αυτό πόνημα και είμαστε περήφανοι που είναι συγχωριανός μας!!!
προτροπή:  να προμηθευτούμε όλοι το βιβλίο και να το διαβάσουμε..

Κ. Γ. ΜΣάββατο, 16 Μαρτίου 2019

Με νοσταλγία

της Νεφέλης Αθανίτη

Kάθε φόρα που φτάνουμε στο χωριό νομίζω δύο πράγματα θέλουμε όλοι. Πρώτον να ακούσουμε την ησυχία του βουνού (αν και η ησυχία δεν ακούγεται) και δεύτερον να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα, με την χαρακτηριστική μυρωδιά του ελάτου. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά του βουνού αδιαμφισβήτητα λείπουν από κάθε πόλη, είτε μικρή είτε μεγάλη από κάθε αστικό κέντρο είτε πρωτεύουσα είτε κωμόπολη και έχουμε μάθει να ζούμε χωρίς ησυχία και χωρίς καθαρό αέρα ενώ συνεχώς τα αναζητάμε. Πως όμως εξηγείται ότι οι παππούδες μας που γεννήθηκαν σε χωρία τα οποία έσφυζαν από ζωή, με κάπως λιγότερη ησυχία τότε αλλά μπόλικο καθαρό αέρα τώρα να ζουν μακριά από αυτά; Με μια σύντομη ματιά στο παρελθόν το ερώτημα γίνεται ρητορικό.
Κατά την μεταπολεμική περίοδο η Ελλάδα υπέστη τεράστιες πληθυσμιακές μεταβολές αφού η οικονομική κατάσταση στην περιφέρεια ήταν με αισθητή διαφορά χειρότερη από τα μέχρι τότε αστικά κέντρα. Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών προτιμούσαν να αφήσουν τον τόπο γέννησής τους, στην επαρχία και να προσπαθήσουν να δοκιμάσουν τις αντοχές τους, προσαρμόζοντας την ζωή τους σε μια μεγαλούπολη που ήταν πόλος έλξης με σαφώς περισσότερες ευκαιρίες εργασίας και κυρίως δυνατότητα εργασίας για όλους.

Παλιό σπίτι στην Αρτοτίνα
 
Κάτι τέτοιο υλοποιήθηκε με επιτυχία αφού όσο αυξανόταν ο αριθμός των πόλεων τόσο δημιουργούταν η ανάγκη για νέα εργατικά χέρια. Αλλά ήταν στα αλήθεια επιτυχία;
Με το πέρασμα του χρόνου και ενώ οι δεκαετίες περνούσαν τα άτομα που μεγάλωσαν και τα περισσότερα από αυτά γεννήθηκαν σε μικρά παραδοσιακά χωρία της επαρχίας αποκτούσαν όλο και πιο μακρινούς δεσμούς με την γενέτειρά τους. Συνολικά, από το 1920 έως το 2000 το ποσοστό του αστικού πληθυσμού αυξήθηκε από 23% σε 73% ενώ το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού μειώθηκε από 62% σε 27%.
Το ερώτημα τίθεται στην σημερινή κατάσταση. Τα περισσότερα χωριά της χώρας (όπως και η Αρτοτίνα μας) διαθέτουν στην «πλάτη τους» μια μακρά ιστορία, κάποιες φορές ένδοξη, σπουδαία, λυπητερή, ιστορίες περηφάνιας ή και πικρίας που έζησαν οι παππούδες μας ή και οι ακόμα παλαιότερες γενναίες αναλόγως το μέρος, γιατί από ιστορία άλλο τίποτα αυτή η χώρα…
Το μόνο που περηφανευόμαστε πλέον είναι η ιστορία των χωρίων μας υπό το πρίσμα της παράδοσης, με την παράδοση να αποτελεί ένα πνευματικό και ανθρώπινο σύνδεσμο μέσα στην ιστορική διάρκεια και μέσα στο παρόν, που σε τελευταία ανάλυση μια κοινή παράδοση διαμορφώνει μια ομαδική συνείδηση, και αυτή η κοινή συνείδηση δίνει αυτή την γοητευτική πνοή στα χωρία. Έχουμε όλοι οι απόγονοι αυτών των μικρών οικισμών ένα κοινό χαρακτηριστικό, ένα κοινό παρονομαστή που είναι η αγάπη και η νοσταλγία μας για το χωρίο μας, το όποιο κανείς βαθιά μέσα του δεν το αγαπάει ούτε για τη γραφικότητά του ούτε για την ομορφιά του αλλά για τα συναισθήματα που προκαλούνται στον καθένα όταν βρίσκεται στο χωρίο, για αυτή την ξεγνοιασιά.
Και για να είμαστε ειλικρινείς, οι άνθρωποι κάνουν το μέρος και όχι το μέρους τους ανθρώπους.

Πηγή: Εφημερίδα ΑΡΤΟΤΙΝΑ ΑΦ 136 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Πότε ιδρύθηκαν οι Σύλλογοι - Μέλη της Ομοσπονδίας

Μέσα από την διαρκή σχέση του ιστοχώρου μας "Ορεινή Δωρίδα", με τους Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας, έχουμε συλλέξει και δημοσιοποιήσει πολλά στοιχεία όσον αφορά την ιστορία των Συλλόγων και των χωριών μας βέβαια. 
 
Θέλοντας να δούμε σε ποια περίοδο ξεκίνησε η λειτουργία των περισσότερων Συλλόγων, συγκεντρώσαμε για τους περισσότερους τα έτη ίδρυσής τους. Βρήκαμε λοιπόν πως μέσα σε λίγα μόλις χρόνια (1934-1940) 5 Σύλλογοι ξεκίνησαν προπολεμικάτην λειτουργία τους, με παλαιότερο τον Σύλλογο του Αλποχωρίου. Ακολούθησε ο Δάφνος, το Διχώρι, η Πενταγιού και η Κερασιά.

1934 - Σύλλογος Αλποχωριτών Δωρίδας «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

1935 - Ένωση Δαφνέων Δωρίδας 
1936 - Σύλλογος Διχωριτών Δωρίδας "Η Αγία Παρασκευή"
1937 - Σύλλογος Πενταγιωτών

1940 - Σύλλογος Κερασιωτών Δωρίδας 

Ακολούθησαν τα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου και στη συνέχεια ιδρύθηκαν οι Σύλλογοι της Αρτοτίνας και του Κροκυλείου. Ακολούθησαν την δεκαετία του '50 οι Σύλλογοι από τα χωριά Κονιάκος, Κουπάκι, Κόκκινος και Ψηλού Χωριού.


1948 - Σύλλογος Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»

1950 - Σύλλογος Κροκυλιωτών "Ο Μακρυγιάννης"
1955 - Αδελφότης Κονιακιωτών Δωρίδος "Ο Άγιος Γεώργιος"1956 - Σύλλογος Κουπακιωτών Φωκίδας "Άγιος Γεώργιος"
1959 - Ένωσης Κοκκινιωτών Δωρίδος
1960 - Σύλλογος ΥψηλοχωριτώνΑρκετά νεότεροι είναι οι Σύλλογοι Κριατσιωτών και Κλήματος που ιδρύθηκαν την δεκαετία του '70.

1970 - Πολιτιστικός Σύλλογος Κριατσιωτών Δωρίδος "Η Επιστροφή"
1977 - Σύλλογος Κληματιωτών Υαίας Δωρίδας "ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ"


Δεν έχουμε προς το παρών ακόμα στοιχεία για το έτος ίδρυσης, των παρακάτω Συλλόγων:


Πολιτιστικός Σύλλογος Διακοπίου Δωρίδας
Σύλλογος Ζωριανιτών Δωρίδας "Ο Άγιος Νικόλαος"
Σύλλογος το Νέον Κάλλιον Δωρίδος
Σύλλογος Περιβολιωτών Δωρίδος
Σύλλογος Τριστενιωτών Δωρίδος


Η ανάρτηση θα ενημερώνεται με τυχόν νεότερα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν.

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Κτηματολόγιο: Τι κάνουμε όταν δεν έχουμε συμβόλαιο, αποδοχή κληρονομιάς, διαθήκη κλπ


Ενα από τα βασικά στοιχεία της δήλωσης ακινήτου στο Κτηματολόγιο είναι η κατάθεση νόμιμου τίτλου ιδιοκτησίας, δηλαδή συμβόλαιο. Πολλοί όμως είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, κυρίως στα χωριά, που δεν έχουν συμβόλαια για να αποδείξουν την ιδιοκτησία τους στο κτηματολόγιο και φοβούνται μήπως χάσουν την περιουσία τους. Ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων νέμονται και κατέχουν τα ακίνητά τους στα λόγια. Αυτό συμβαίνει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και κυρίως σε ορεινά χωριά, αλλά και σε νησιωτικές περιοχές, που λόγω των πολέμων, του εμφυλίου, της μετανάστευσης και του εθιμικού δικαίου που ίσχυε, οι κάτοικοι μεταβίβαζαν τις ιδιοκτησίες τους, μέσω προφορικών συμφωνιών και μέσω προφορικής διανομής των κληρονομούμενων ιδιοκτησιών, χωρίς τη σύνταξη συμβολαίου. Ετσι πολλοί ιδιοκτήτες προβληματίζονται πώς θα δηλώσουν τη περιουσία τους στο Κτηματολόγιο, γιατί δεν γνωρίζουν ακριβώς ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να συγκεντρώσουν για να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους.


    Πώς δηλώνω το ακίνητό μου, για τα οποίο δεν έχω συμβόλαιο;


Σε αυτήν την περίπτωση δηλώνετε το δικαίωμά σας, προσκομίζοντας στο κτηματολόγιο απαραίτητα τοπογραφικό διάγραμμα, καθώς και κάθε δυνατό έγγραφο προς απόδειξη της εικοσαετούς κτήσης του δικαιώματός σας, όπως:

α) δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως, λ.χ. δηλώσεις στο Ε9 της φορολογικής δήλωσης,

β) συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο,

γ) συμβόλαιο όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου,

δ) πράξη αναγνώρισης ορίων,

ε) μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν βέβαιη χρονολογία,

στ) υποθήκες και εν γένει βάρη που έχουν συσταθεί στο ακίνητο για το οποίο δηλώνεται ως λόγος κτήσεως η χρησικτησία,

ζ) έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα (π.χ. ΟΣΔΕ), από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση,

η) αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος,

θ) αποδείξεις Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., εταιρειών ύδρευσης κ.λπ. προς τον δηλούντα,

ι) αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν αμφισβητείται η χρονολογία τους,

κ) παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν με εντολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο,

λ) βεβαιώσεις δημάρχου για τα δικαιώματα επί του ακινήτου του δηλούντος ή και των προκατόχων του ή την άσκηση νομής επ’ αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας εικοσαετίας,

μ) οικοδομική άδεια στο όνομα του δηλούντος,

ν) έγγραφο επιβολής στον δηλούντα προστίμου λόγω πολεοδομικών παραβάσεων,

ξ) παλαιό (20ετίας) ιδιωτικό συμφωνητικό (π.χ. πώλησης ή διανομής) που αναφέρει το δηλούντα ως κύριο του ακινήτου,

ο) ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο.

 

    Δεν έχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς για την περιουσία του πατέρα μου, που κατείχε με συμβόλαια. Τι θα καταθέσω;


Σε περίπτωση που ως κληρονόμος δεν έχετε προβεί στην αποδοχή της κληρονομιάς του θανόντος, θα πρέπει να υποβάλετε στο Κτηματολόγιο τα εξής:

α) Τους τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων του κληρονομούμενου

β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του

γ) Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης ή δικαστική απόφαση με την οποία αυτή κηρύχθηκε κύρια, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη

δ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και

ε) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς.

    Στη διαθήκη που άφησε ο πατέρας μου αναγράφονται και κάποια χωράφια, για τα οποία όμως ο ίδιος δεν είχε συμβόλαια. Τα δηλώνω;


Ναι, τα δηλώνετε και αυτά, αρκεί να ξέρετε τη θέση τους, για να μπορείτε να τα εντοπίσετε στη συνέχεια στον χάρτη του κτηματολογίου.

Στην περίπτωση αυτή όμως, επειδή δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας για το ακίνητο, θα πρέπει να προσκομιστούν τουλάχιστον δύο έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι ο πατέρας σας ασκούσε πράξεις νομής επί 20ετία στα ακίνητα, όπως: δηλώσεις ΟΣΔΕ, αποδείξεις ΔΕΗ – ΟΤΕ, οικοδομική άδεια ή και ένορκες βεβαιώσεις.

Προτού υποβάλλετε τα δικαιολογητικά στο κτηματολόγιο, καλό θα ήταν να συντάξετε τοπογραφικά διαγράμματα των ακινήτων για τον ορθότερο εντοπισμό τους. Τα δικαιολογητικά που θα καταθέσετε επιπλέον των τοπογραφικών διαγραμμάτων είναι τα εξής:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου

β) Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης ή δικαστική απόφαση με την οποία αυτή κηρύχθηκε κύρια, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη

γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και

δ) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς

ε) Αποδεικτικά στοιχεία νομής του ακινήτου

Σ’ αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να προηγηθεί και ο έλεγχος στο δασικό χάρτη της περιοχής, εφόσον έχει γίνει ανάρτηση του, για να διαπιστωθεί ο μη δασικός χαρακτήρας των ακινήτων.

    Εχω ένα σπίτι στο χωριό, ως κληρονόμος κατά ένα ποσοστό μαζί με άλλους συγγενείς, χωρίς διαθήκη, για το οποίο δεν υπάρχουν συμβόλαια. Τι γίνεται σ’ αυτή τη περίπτωση;


Καταρχήν κάθε κληρονόμος δηλώνει το μερίδιό του (ποσοστό δικαιώματος επί τοις εκατό ή σε κλάσμα) στο ακίνητο που έχει κληρονομήσει ακόμα κι αν δεν υπάρχει διαθήκη. Κατά τα άλλα ισχύουν ό,τι και στην προηγούμενη περίπτωση.

    Στην περίπτωση που έχω από διαθήκη τμήμα κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας και δεν έχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς τι κάνω;


Και σε αυτήν τη περίπτωση ο κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει το δικαίωμά του επί της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας (π.χ. το σπίτι του σε ένα οικόπεδο ή το διαμέρισμα). Σε περίπτωση που το δικαίωμα κυριότητος, αποκτήθηκε με εξ αδιαθέτου διαδοχή (δηλαδή χωρίς διαθήκη) και χωρίς να έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και σε αυτή τη περίπτωση δηλώνεται κανονικά.

Θα πρέπει να καταθέσετε στο κτηματολόγιο τα εξής:

α) Τη ληξιαρχική πράξη θανάτου.

β) Το πιστοποιητικό των πλησιεστέρων συγγενών

γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης

δ) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς

ε) Ε9 και όποιο άλλο στοιχείο π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ.

    Εγώ δεν έχω συμβόλαιο, αλλά προσύμφωνο. Θα το δεχθούν στο κτηματολόγιο;


Το προσύμφωνο είναι πράξη μη μεταγράψιμη στο Υποθηκοφυλακείο και συνεπώς δεν σας κατοχυρώνει ότι κατέχετε τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου. Εάν ο παρέχων - πωλητής βρίσκεται στη ζωή, καλό είναι να υπογράψετε και το τελικό συμβόλαιο και να το καταθέσετε στο κτηματολόγιο. Αν όμως έχουν συμπληρωθεί 20 χρόνια από την υπογραφή του προσυμφώνου και κατέχετε το ακίνητο και ενδεχομένως ο πωλητής να μην βρίσκεται στη ζωή, τότε μπορείτε να δηλώσετε το ακίνητο, ως κύριος με βάση την έκτακτη χρησικτησία. Σε αυτή τη περίπτωση θα προσκομίσετε το προσύμφωνο, ως αποδεικτικό της άσκησης χρησικτησίας.

    Δεν έχω συμβόλαιο για το χωράφι που καλλιεργώ, αλλά δεν μπορώ να συγκεντρώσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αποδεικνύουν τη χρησικτησία μου, για διάρκεια 20 χρόνων. Το δηλώνω;


Εσείς θα κάνετε δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο, συγκεντρώνοντας όσα περισσότερα δικαιολογητικά μπορείτε. Για παράδειγμα θα πρέπει να καταθέσετε αντίγραφα Ε9, Τοπογραφικό Διάγραμμα κ.ά. Το αρμόδιο τμήμα της κτηματογράφησης, θα επεξεργαστεί τα στοιχεία που θα υποβάλετε, προκειμένου να ελέγξει αναφορά έκταση του Δημοσίου ή άλλων ιδιοκτητών, που ενδεχομένως έχουν τίτλο ιδιοκτησίας.


    Δεν έχω συμβόλαιο, αλλά το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή πράξης εφαρμογής, που συντάχθηκε το 1993 και στον πίνακα της πράξης αναγράφομαι εγώ ως ιδιοκτήτης. Είμαι εντάξει για το κτηματολόγιο;


Ο πίνακας πράξης εφαρμογής, δεν αποτελεί τίτλο ιδιοκτησίας. Μάλιστα σε περίπτωση που στον πίνακα γράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη, απαιτείται να γίνει η συμπλήρωση του με τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού της συμβολαιογραφικής πράξης του οικοπέδου. Για τη διόρθωση της πράξης εφαρμογής, εκδίδεται διοικητική πράξη, που υπογράφεται από τον περιφερειάρχη. Η Πράξη Εφαρμογής όμως είναι πολύ «ισχυρό χαρτί» και μαζί με άλλα αποδεικτικά στοιχεία, θα την καταθέσετε στο Κτηματολόγιο, για να αποδείξετε το δικαίωμα σας στο ακίνητο έστω και χωρίς συμβόλαιο.


    Εχω παλιούς γείτονες, που μπορούν να μαρτυρήσουν ότι το οικόπεδο που έχω χωρίς συμβόλαιο, μου ανήκει. Δεν είμαι «καλυμμένος»;


Η ένορκη βεβαίωση ενώπιον του συμβολαιογράφου δεν αποτελεί τίτλο κυριότητας. Μπορούν όμως, οι ένορκες βεβαιώσεις να χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη χρησικτησίας μαζί με άλλα δικαιολογητικά π.χ. Ε9, λογαριασμό νερού κ. ά. και να αποδείξετε το δικαίωμα σας στο ακίνητο, χωρίς συμβόλαιο στο Κτηματολόγιο.

Της Γραμματής Μπακλατσή, 
Τοπογράφου - Πολεοδόμου Μηχανικού
baklatsi@yahoo.grΣχετικές αναρτήσεις:

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019

700 άτομα από την Ορεινή Δωρίδα εξετάστηκαν από τις Ιατρικές κινητές μονάδες

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των Ιατρικών Κινητών Μονάδων στο Λιδωρίκι

Έκλεισε ο κύκλος των εργασιών των Ιατρικών Κινητών Μονάδων στο Λιδωρίκι. Μέσα σε τρεις ημέρες περίπου 700 άνθρωποι απομακρυσμένων ορεινών χωριών είχαν την ευκαιρία να εξεταστούν από γιατρούς 15 ειδικοτήτων περίπου.

Όμως η δράση τους δεν σταμάτησε εκεί. Παράλληλα με τη λειτουργία των ιατρείων (από τις 9.00 π.μ. έως τις 6.00 μ.μ.) υλοποιήθηκαν παράλληλες ενημερωτικές ομιλίες σε ενήλικες και μαθητές σχετικά με θέματα υγιεινής, διατροφής, έγκαιρης διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών καθώς και μαθήματα πρώτων βοηθειών. 


Η ομάδα «Αναγέννηση και Πρόοδος» διοργάνωσε  ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες για τα παιδιά, στο χώρο του προαυλίου των σχολείων Λιδωρικίου, αξιολόγησε βασικές κινητικές δεξιότητες στο πλαίσιο του προγράμματος «Παίξε, Γυμνάσου και Αποφάσισε τι σου Αρέσει» ενώ παρείχε διατροφολογική αξιολόγηση, συμβουλευτική καθοδήγηση των παιδιών και παρακολούθηση του επιπέδου ενυδάτωσης.

Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) που είναι ο αποκλειστικός δωρητής του προγράμματος, την Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία « Αναγέννηση & Πρόοδος», την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων υγείας (ΑΕΜΥ), τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό το τεχνικό προσωπικό, τους φοιτητές της ιατρικής σχολής και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση των ανωτέρω δράσεων που άφησαν για μερικές ημέρες τις υποχρεώσεις τους, επισκέφθηκαν το Λιδωρίκι και έγιναν για τρεις μέρες οι φύλακες άγγελοι των κατοίκων.


Ο Δήμος μας, έχει χρέος να συνεισφέρει με κάθε δυνατό μέσο, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα συνεργασίας με Μη κυβερνητικές Οργανώσεις και λοιπούς Φορείς προς όφελος των δημοτών του και ιδιαίτερα εκείνων που  ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.


Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019

Απόκριες και Καθαρά Δευτέρα στην Αρτοτίνα

Οι Απόκριες στην Αρτοτίνα γιορτάζονταν σύμφωνα με τα πανελλήνια έθιμα, με δύο, ίσως, ιδιετερότητες: η μία είναι ότι η ομάδα των μασκαράδων ήταν συγκροτημένη με τρόπο που να "παίζει" αναπαράσταση του γάμου. Τα κύρια μασκαρεμένα πρόσωπα ήταν ο "γαπρός", η "νύφη" και ο "παπάς". Η δεύτερη είναι ότι την Καθαρή Δευτέρα, με τις φωτιές που ανάβοντας, καιγόταν ο "κάλαβρος".

Αρτοτίνα 1950-55
 
Οι μασκαράδες ντύνονταν την Κυριακή το βράδυ και ξεκινούσαν από την πλατεία. Μπροστά πήγαιναν τα όργανα και πίσω ακολουθούσαν οι ντυμένοι μασκαράδες. Γύριζαν από σπίτι σε σπίτι και μάζευαν και την υπόλοιπη παρέα. Στο έθιμο αυτό λάμβαναν μέρος μόνο οι άντρες. Μετά όλοι μαζί κατέληγαν στα καφενεία, που βρίσκονταν στην πλατεία και εκεί ξεκινιούσε το γλέντι, το οποίο κρατούσε μέχρι την επόμενη ημέρα. Την Καθαρή Δευτέρα κατέβαιναν στην πλατεία οι γυναίκες και τα παιδιά, όπου παρακολουθούσαν το γλέντι από τα σκαλοπάτια που βρίσκονταν γύρω από την πλατεία. Αυτή τη μέρα συνήθησαν οι άντρε να "καρβουνίζει" ο ένας τον άλλον στο πρόσωπο. Αυτό όμως δεν συναίβενε στις γυναίκες, διότι θεωρούνταν για τις ίδιες προσβολή της ηθικής τους.

Την Καθαρή Δευτέρα είχαν το έθιμο να ανάβουν φωτιά έξω από κάθε σπίτι και να καίνε τον κάλαβρο. Ο κάλαβρος ήταν μία σθένεια των αμπελιών. Ιδιαίτερη χαρά τη μέρα αυτή είχαν τα παιδιά, διότι παιρνούσαν πάνω από τις φωτιές και φώναζαν: 
"φύγε κάλαβρε από τα αμπέλια
κι από τα χωράφια και 
στα έκαψα τα μάτια".

Με τον τρόπο αυτό πίστευανότι η ασθένεια αυτή εξαφανιζόταν και η σοδειά τους από τα αμπέλια καθώς και από τις άλλες καλλιέργειές τους θα ήταν αποτελεσματική.

Σχετική ανάρτηση:

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019

Οι μετονομασίες των οικισμών της Δωρίδας

Μετονομασίες οικισμών Δωρίδος 


Αγλαβίστα-Περιβόλιον-Δωρίδος-1959

Άνω Παλαιοξάρι-Ποτιδανία-Δωρίδος-1940

Βελενίκος-Ελαία-Δωρίδος-1955

Βελούχοβο-Κάλλιον-Δωρίδος-1916

Βιτρινίτσα-Τολοφών-Δωρίδος-1927

Βλαχοκάτουνο-Τρίκορφον-Δωρίδος-1930

Βοστινίτσα-Δάφνος-Δωρίδος-1927

Γκουμαίοι-Φιλοθέη-Δωρίδος-1959

Γρανίτσα-Διακόπι-Δωρίδος-1927

Δρεστενά-Τρίστενον-Δωρίδος-1928

Καγκέλες-Πηγή-Δωρίδος-1959

Καρδάρα-Δροσάτον-Δωρίδος-1959

Καρούτια-Πύργος-Δωρίδος-1959

Κάτω Παλαιοξάρι-Παλαιοξάριον-Δωρίδος-1959

Κίσσελη-Λεμονιά-Δωρίδος-1928

Κωστάριτσα-Διχώρι-Δωρίδος-1927

Λεμονιά-Πάνορμον-Δωρίδος-1931

Λούτσοβος-Κόκκινον-Δωρίδος-1930

Λυκοχώρι-Τείχιον-Δωρίδος-1929

Μάκρυσι-Μακρυνή-Δωρίδος-1927

Μαραζά-Ροδοδάφνη-Δωρίδος-1928

Μαυρογιάννης-Λεύκα-Δωρίδος-1902

Νούτσομπρος-Υψηλόν Χωρίον-Δωρίδος-1927

Ντουβιά-Άγιος Σπυρίδων-Δωρίδος-1959

Ξυλογαϊδάρα-Καλλιθέα-Δωρίδος-1901

Ομέρ Εφένδης-Καστράκι-Δωρίδος-1927

Παλαιοκάτουνο-Κροκύλειο-Δωρίδος-1915

Παλαιόχανο-Πευκάκιον-Δωρίδος-1959

Πλέσσα-Αμυγδαλιά-Δωρίδος-1927

Πύρινο-Αιγίτιον-Δωρίδος-1928

Ροδοδάφνη-Δαφνοχώρι-Δωρίδος-1933

Σεβεδίκος-Δωρικόν-Δωρίδος-1959

Σουλέ-Ευπάλιον-Δωρίδος-1907

Σουρούστι-Κερασέαι-Δωρίδος-1928

Στρούζα-Πύρινος-Δωρίδος-1927

Τολοφών-Ερατεινή-Δωρίδος-1901

Χάνια Στενού-Στενό-Δωρίδος-1959

Χασάν Αγάς-Άγιος Πολύκαρπος-Δωρίδος-1927 

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

Συγχρηματοδότηση σε πράξεις πολιτισμού διεκδικεί ο Σύλλογος Κροκυλιωτών


Την συγχρηματοδήτηση  προτάσεων από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορούν τον πολιτισμό, διεκδικεί άμεσα αλλά και έμεσα ο Σύλλογος Κροκυλιωτών "Ο Μακρυγιάννης".

Iστορικές και λαογραφικές μαρτυρίες για τη Δωρίδα του 1821 του Γιάννη Ηλιόπουλου

Πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Έκδοση ερευνητικής - καταγραφής του Γιάννη Ηλιόπουλου, με ιστορικές και λαογραφικές μαρτυρίες για τη Δωρίδα του 1821», κατέθεσε τον Δεκέμβριο που μας πέρασε ο Σύλλογος Κροκυλιωτών Ο Μακρυγιάννης, στην Αναπτυξιακή Φωκική ΑΕ στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 (Υποδράση 19.2.4.5). 

Η προτεινόμενη πράξη στοχεύει στην έκδοση μίας ερευνητικής καταγραφής του Δωριέα Δημοδιδασκάλου Γιάννη Ηλιόπουλου, που αποτυπώνει την κατάσταση στη Δωρίδα την περίοδο της Επανάστασης και αναδεικνύει την προσφορά του λαού της πρώην Επαρχίας και σημερινού Δήμου Δωρίδας στον αγώνα του 1821. Τα κείμενα της εργασίας, συμπληρώνονται τέλος με την παράθεση των πηγών, και βιβλιογραφίας.

Η συγγραφή του βιβλίου έχει ολοκληρωθεί και προτείνεται η έκδοσή του σε 500 αντίγραφα τα οποία θα διενεμηθούν δωρεάν σε Συλλόγους και φορείς της Δωρίδας και η μέγιστη προβλεπόμενη δαπάνη είναι 9.372,40€ με ΦΠΑ. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 20% και θα καλυφθεί με συνδρομή του Συλλόγου Ζωριανιτών αλλά και δωρεές ιδιωτών που θα γίνουν αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Ο Συγγραφέας του βιβλίου κ. Γιάννης Ηλιόπουλος είναι ένας  πολύ σημαντικός λαογράφος της Δωρίδας (μέλος της Εταιρίας Φωκικών Μελετών και της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών), που έχει κάνει σημαντικές λαογραφικές εκδόσεις για την περιοχή μας αλλά και με έργα τα οποία έχουν βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών.

Ο Σύλλογος Κροκυλιωτών ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου, κατ’ αρχήν επειδή αποτελεί βασικό ιστορικό τόπο της Δωρίδας ως γεννέτειρα του Μακρυγιάννη και του Αθανασίου Λιδωρίκη αλλά και τόπος που έζησε, παντρεύτηκε και πέθανε η Μαρία η Πενταγιώτισσα, πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην συγκεκριμένη έρευνα. Επισημαίνεται πως τόσο ο Σύλλογος όσο και το Κροκύλειο έχουν στενούς δεσμούς με τον συγγραφέα, ο οποίος τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο και το Ημιγυμνάσιο στο Κροκύλειο. Η μητέρα του συγγραφέα υπηρέτησε στο σχολείο Κροκυλείου (1930-1947) και σκοτώθηκε κατά την διάρκεια του εμφύλιου πολέμου μαζί με την αδερφή του συγγραφέα. Για τα γεγονότα της περιόδου εκείνης, ο συγγραφέας έχει γράψει το βιβλίο «Η δασκάλα Ουρανία – Η ζωή και η προσφορά μιας Ελληνίδας δασκάλας».ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΑ


Επίσης στο πλαίσιο του ίδιου Μέτρου 19 , το Δίκτυο Δελφών κατέθεσε πρόταση στην Αναπτυξιακή Φωκική ΑΕ , για την ενίσχυση των εκδηλώσεων ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΑ που γίνονται στο Κροκύλειο, προκειμένου ο θεσμός να καθιερωθεί ως ετήσιο φεστιβαλ πολιτισμού για την Ορεινή Δωρίδα (Υποδράση 19.2.4.5). Η πρόταση, ύψους 16.180,40€ με ΦΠΑ, περιλαμβάνει την κάλυψη συγκεκριμένων επιλέξιμων εξόδων για την επόμενη τριετία ώστε να διασωθεί ο χαρακτήρας του παλαιότερου φεστιβάλ της Φωκίδας, να προβληθεί η περιοχή και να ενισχυεί η επισκεψιμότητά της. Ο σχεδιασμός που διαμορφώθηκε από κοινού με τον Σύλλογό μας, προβλέπει την κορύφωση των εκδηλώσεων στο 2021 που αποτελεί την επέτειο των 200 χρόνων της επανάστασης.  Φορέας υλοποίησης της πρότασης που συγχρηματοδοτείται στο 100%, θα είναι το Δίκτυο Δελφών με Κύριο του Έργου τον Σύλλογο Κροκυλιωτών.

Η πρόταση αυτή έρχετε ως συνέχεια της αρμονικής συνεργασίας που έχει το Δίκτυο Δελφών με τον Σύλλογο Κροκυλιωτών «Ο Μακρυγιάννης». Θυμίζουμε πως το καλοκαίρι του 2018 η συνεργασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση δύο σημαντικών εκδηλώσεων στο Κροκύλειο (μίας συναυλία και μίας θεατρική παράστασης) από το νεοσύστατο φεστιβάλ Δελφών.

Αξιολόγηση προτάσεων


Σημειώνουμε πως η υποβολή πρότασης δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση. Η Αναπτυξιακή Φωκική θα αξιολόγησει όλες τις προτάσεις που έχουν καταθέσει διάφοροι φορείς και αφορούν την όλη Φωκίδα και θα επιλεχθούν αυτές που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία. Οι κατατεθιμένες προτάσεις μάλιστα υπερκαλύπτουν κατά πολύ τα διαθέσιμα κονδύλια. Συγκεκριμένα:
Στην υποδράση 19.2.4.4. που αφορούσε στήριξη για ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων υποβλήθηκαν 6 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 101.208,98€, έναντι προκηρυχθήσας Δ.Δ 30.000,00€ (υπερκάλυψη κατά 337,36%).
Στην υποδράση 19.2.4.5 που αφορούσε στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/ συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια κ.λπ) υποβλήθηκαν 7 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 327.959,86€, έναντι προκηρυχθήσας Δ.Δ 90.000,00€ (υπερκάλυψη κατά 364,40%).
Θυμίζουμε πως ο Σύλλογός Κροκυλιωτών είχε καταφέρει σε προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο (Leader+ 2000-20006) να γίνει δικαιούχος προγράμματος, ανακαινίζοντας με επιτυχία τότε το καταφύγιο της Παναγίας.