Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Διακήρυξη δημοπρασίας για τον ΞΕΝΩΝΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, Ξενώνα Πενταγιών, λιθόκτιστου κτιρίου, ιδιοκτησίας του Δήμου Δωρίδος, που βρίσκεται στον οικισμό της Τ.Κ. Πενταγιών, Δ.Ε. Βαρδουσίων Δήμου Δωρίδος, συνολικής επιφάνειας 285,44 τ.μ., το οποίο αναπτύσσεται σε δύο (2) ορόφους, ισόγειο και α’ όροφο.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωρίδος, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Λιδωρικίου, την 15/4/2016, ημέρα Παρασκευή & ώρα 10:30 π.μ.
 
 
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των 180,00 €/μήνα. 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ίση με ποσοστό 10% επί του ετησίου ορίου της αρχικής προσφοράς ήτοι ποσού 216,00€.

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία ότι δεν οφείλουν στο Δήμο Δωρίδος, καθώς και οι εγγυητές τους που θα υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας και το σχετικό συμφωνητικό. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση της υπάρχουσας κατάστασης του μισθίου και των όρων της διακήρυξης ,τα οποία αποδέχονται πλήρως.
Αναλυτικότερα:
 Τους όρους εκμίσθωσης τους είχαμε επίσης δημοσιεύσει πριν από λίγες ημέρες εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.