Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

«Αθανάσιος Διάκος, Αρτοτίνα 1781 – Λειβαδιά – Αλαμάνα 1821» του Αθ. Βήλου

Όπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, ο συγχωριανός μας Αθανάσιος Γ. Βήλος συνέγραψε το βιβλίο με τον τίτλο «Αθανάσιος Διάκος, Αρτοτίνα 1781 – Λειβαδιά – Αλαμάνα 1821».
Το περιεχόμενο του βιβλίου ασχολείται με πτυχές της ιδιωτικής ζωής του Ήρωα ως φυσικού προσώπου όπως είναι η γενέτειρα, το επώνυμο και η ηλικία του. Επιπλέον, γίνεται σχολιασμός θέσεων που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί από εκπροσώπους της πλευράς της Άνω Μουσουνίτσας, ιδίως δε από τον Μουσουνιτσιώτη τέως Δήμαρχο Καλλιέων κ. Λεωνίδα Καραγιάννη.
Το βιβλίο αρχίζει με την σχηματική παρουσίαση των βασικών οικογενειακών δένδρων τόσο της πατρικής οικογένειας του Διάκου στην Αρτοτίνα όσο και της οικογένειας του αδελφού του Κωνσταντίνου στην Άνω Μουσουνίτσα. Το σχηματικό διάγραμμα που παρατίθεται στο βιβλίο αναμφισβήτητα βοηθάει τον αναγνώστη στην κατα νόηση των κεφαλαίων που ακολουθούν.
Από το κεφάλαιο «Ιστορικά Έγγραφα» ξεχωρίζει το Πιστοποιητικό του Δημάρχου Κροκυλείου (1865) που αφορά στους ζώντες συγγενείς του Αθανασίου Διάκου. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται, κατά Νόμον, από τον τόπο γέννησης του φυσικού προσώπου και η Αρτοτίνα υπαγόταν τότε στον Δήμο Κροκυλείου. Είναι λοιπόν προφανές ότι εάν η Αρτοτίνα δεν ήταν γενέτειρα του Αθανασίου Διάκου, ο Δήμος Κροκυλείου δεν θα εξέδιδε το ως άνω πιστοποιητικό αφού θα ήταν αναρμόδιος. Δίκαια λοιπόν ο συγγραφέας χαρακτηρίζει ως «καταλυτικό» το περιεχόμενο του πιστοποιητικού όσον αφορά στη γενέτειρα του Ήρωα.

Ακολουθεί η παράθεση βασικών βιβλιογραφικών «Πηγών» που υποστηρίζουν την Αρτοτίνα ή την Άνω Μουσουνίτσα με τη ζυγαριά να κλίνει σαφώς προς την Αρτοτίνα. 
Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στην υιοθεσία του αδελφού του Διάκου, Κωνσταντίνου, από την άτεκνη αδελφή του πατέρα του Στάμω, σύζυγο του Γιάννη Μασσαβέτα, στην Άνω Μουσουνίτσα με καταγραφή επίσημων στοιχείων. Όπως προκύπτει από το βιβλίο, η υιοθεσία του Κωνσταντίνου υποστηρίζεται από επίσημα έγγραφα και έγκριτους συγγραφείς (Βαλαωρίτης, Κρέμος). Παρόλ’ αυτά, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η πλευρά της Άνω Μουσουνίτσας εξακολουθεί να αρνείται το γεγονός της υιοθεσίας του αδελφού του Ήρωα και της μετοίκησής του από την Αρτοτίνα στην Άνω Μουσουνίτσα, αφού η τυχόν αποδοχή αυτού του γεγονότος θα σημαίνει ταυτόχρονα αποδοχή από την πλευρά της Μουσουνίτσας ότι ο αδελφός του Διάκου γεννήθηκε στην Αρτοτίνα.
Στη συνέχεια, ο κ. Βήλος ασχολείται με το «Ονοματεπώνυμο του πατέρα του Διάκου». Είναι, εξ όσων γνωρίζουμε, η πρώτη φορά στη βιβλιογραφία που αυτό το θέμα αντιμετωπίζεται τόσο διεξοδικά. Είμαστε βέβαιοι ότι οι αναγνώστες θα βρουν αρκετά ενδιαφέρον το περιεχόμενο του σχετικού κεφαλαίου, το οποίο καταλήγει ότι το ονοματεπώνυμο του πατέρα του Ήρωα ήταν Γεώργιος Ψυχογιός.
Όσον αφορά στην «Ηλικία του Αθανασίου Διάκου», ο κ. Βήλος, συνδυάζοντας το περιεχόμενο διαφόρων πηγών, καταλήγει ότι ο Ήρωας γεννήθηκε περί το 1781. Όμως αυτή η χρονολογία είναι καταδικασμένη να παραμείνει στη θεωρία αφού, όπως παρατηρεί ο συγγραφέας, η διαδεδομένη χρονολογία 1788 είναι - για λόγους που εξηγούνται στο σχετικό κεφάλαιο- τόσο βαθιά ριζωμένη στη λαϊκή παράδοση και βιβλιογραφία ώστε κάθε προσπάθεια αλλαγής της να είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη.
Ακολουθεί αναφορά στην επίσκεψη του ιστορικού Κρέμου στην Αρτοτίνα το 1876 με σκοπό την αναζήτηση αυθεντικών απογόνων του Αθανασίου Διάκου (ο απόγονος του Διάκου βρέθηκε στο πρόσωπο του γιατρού Κώστα Κούστα, εγγονού της αδελφής του Ήρωα, Σοφίας). Ο ενσυνείδητος ιστορικός επιστήμων κατέγραψε το γενεαλογικό δένδρο του Διάκου με βάση πληροφορίες που συνέλεξε από συγγενείς και συμπολεμιστές του Ήρωα που ζούσαν εκείνη την εποχή δίνοντας ταυτόχρονα και την πρώτη κατηγορηματική πληροφορία όσον αφορά στη χρονολογία γέννησης του Ήρωα, δηλ. το 1781.
Ο εορτασμός της «Εκατονταετηρίδος της Εθνικής Παλιγγενεσίας (1830–1930)» στην Αρτοτίνα τον Αύγουστο του 1930 με κυβερνητική παρουσία σε ανώτατο δυνατό επίπεδο (Υφυπουργός Ν. Αβραάμ) αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο του βιβλίου. Κατά τον εν λόγω εορτασμό έγινε η αποκάλυψη της προτομής του Διάκου στην πλατεία της Αρτοτίνας καθώς και της μαρμάρινης πλάκας στην πρόσοψη
του κελιού του Διάκου στο Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου με την επιγραφή: «Ενταύθα εμόνασε το τέκνον της Αρτοτίνης, ο Αθανάσιος Διάκος. Εγένετο 31 Αυγούστου 1930. Η Κεντρική Επιτροπή Εκατονταετηρίδος 1830-1930».
Στη συνέχεια, ο κ. Βήλος κάνει σύντομη αναφορά στην εργασία του φιλόλογου Κωνσταντίνου Παπαχρίστουμε τίτλο «Που εγεννήθη ο Αθανάσιος Διάκος» που ανακοινώθηκε στην Ακαδημία Αθηνών το 1939. Όπως προκύπτει από το σχετικό κεφάλαιο, η εργασία Παπαχρίστου βρίθει ανακριβειών και παραλείψεων όπως π.χ. η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στο Πιστοποιητικό του Δημάρχου Κροκυλείου, η σχεδόν περιφρονητική αναφορά στον καταξιωμένο επιστήμονα ιστορικό Κρέμο, η αποφυγή αναφοράς στην συνάντησή του με τον γιατρό Κώστα Διάκο κατά την επίσκεψή του στην Αρτοτίνα (Μάιος 1939) κ.λπ. Η εργασία Παπαχρίστου ουδέποτε συζητήθηκε, πολύ περισσότερο εγκρίθηκε από την Ακαδημία Αθηνών παρά τους, εν γνώσει της αναλήθειας, ισχυρισμούς της πλευράς της Άνω Μουσουνίτσας.
Ο κ. Βήλος αφιερώνει ξεχωριστό κεφάλαιο στον ιστορικό Τάκη Λάππα. Η μελέτη του Τάκη Λάππα «ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣ, Αθήναι 1949» βραβεύτηκε το 1951 από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο αδελφών Παπαστράτου. Στην μελέτη αυτή, ο Τάκης Λάππας αποφαίνεται: «Κατά τη γνώμη μου η καταγωγή του είναι απ’ τη Μουσουνίτσα, γεννήθηκε όμως στην Αρτοτίνα».
Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, γίνεται αναφορά στην μετονομασία του χωριού Άνω Μουσουνίτσα σε Αθανάσιος Διάκος το 1958 καθώς και στην  προσπάθεια της Άνω Μουσουνίτσας
να εμπεδωθεί στην κοινή γνώμη ότι η γενέτειρα του Ήρωα ήταν δήθεν η Άνω Μουσουνίτσα (με μετονομασία Μουσουνιτσιώτη σε Διάκος και με διαδόσεις περί ύπαρξης δήθεν πατρικού σπιτιού του Διάκου στην Άνω Μουσουνίτσα).
Στο τέλος του βιβλίου, υπάρχει «Παράρτημα» με σύντομες απαντήσεις – σχόλια του κ. Βήλου σε θέματα που κατά καιρούς έχουν τεθεί από τον τ. Δήμαρχο Καλλιέων.

Ο Σύλλογός Αρτοτινών παροτρύνει όλους τους συγχωριανούς και φίλους της Αρτοτίνας να διαβάσουν το βιβλίο του κ. Βήλου ώστε όλοι μας να έχουμε γνώση της ιστορικής αλήθειας σχετικά
με το γενεαλογικό δένδρο και τον τόπο γέννησης του Αθανασίου Διάκου. Όπως προκύπτει από το βιβλίο, πλήθος εγγράφων, ιστορικών πηγών, επίσημων αναφορών και γεγονότων συνηγορούν ότι γενέτειρα του Αθανασίου Διάκου ήταν η Αρτοτίνα. Ως Αρτοτινοί οφείλουμε να γνωρίζουμε όλα αυτά τα στοιχεία και να είμαστε σε θέση να τα προβάλλουμε σε οποιονδήποτε επιχειρεί να διαστρεβλώσει την ιστορία και να αμφισβητήσει τον πραγματικό τόπο γέννησης του Διάκου. Είναι πάνω απ’ όλα χρέος μας προς τον Αρτοτινό Ήρωα Αθανάσιο Διάκο.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Σύλλογο.

Πηγή: Εφημερίδα "Αρτοτίνα" ΑΦ  134 Απρ-Μαι-Ιούν 2018
Δες επίσης και την παλαιότερη σχετική ανάρτηση

1 σχόλιο:

  1. ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΙΩΤΕΣ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΔΙΑΒΑΣΤΕΤΟ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ !!!!!!!!!!!!!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή