Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Το τοπικό σχέδιο διαχείρησης αποβλήτων του Δήμου Δωρίδας

Η εισήγηση του Δημάρχου Γ. Καπαντζώνη στον Δημοτικό συμβούλιο για τις δράσεις στις οποίες σκοπεύει να προβεί ο Δήμος σχετικά με την διαχείρηση στερεών αποβλήτων:
Μπάζα και σκουπίδια έχουν σήμερα πολλά ρέματα της ορεινής Δωρίδας
Ανάπτυξη διακριτών ρευμάτων αποβλήτων: Πέραν των 3 προγραμματισμένων (πράσινου, μπλε & καφέ κάδων), όπως χαρτί-χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί κ.α.

α) Αφορά την ανάπτυξη κάδων συγκέντρωσης του χαρτιού-χαρτονιού σε μαζικά σημεία παραγωγής (π.χ. super market, εμπορικά καταστήματα, μανάβικα) αλλά και στο σύνολο των σχολείο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.
Ειδικότερα στα σχολεία θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα συγκέντρωσης χαρτιού, χαρτονιού, αλουμινίου και πλαστικού στην αρχή της ανταποδοτικότητας, δίνοντας οικονομικά κίνητρα στους μαθητές και σπουδαστές μέσα από την επίτευξη ποσοτικών στόχων. Πιο συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν κάδοι ειδικών ρευμάτων των προαναφερόμενων κατηγοριών αποβλήτων και τα έσοδα από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών θα δίνονται εξολοκλήρου στα σχολεία.

β) Αφορά την ανάπτυξη μπλε κάδων ανακύκλωσης γυαλιού (καμπάνες) σε μαζικά σημεία εστίασης και διασκέδασης, όπου επίσης παράγεται το συντριπτικό ποσοστό αυτής της κατηγορίας των αποβλήτων.

γ) Θα χωροθετηθούν εντός της Γεωγραφικής περιφέρειας του Δήμου σημεία τοποθέτησης μικρών κομποστοποιητών των οργανικών απορριμμάτων πλησίον π.χ. κέντρων μαζικής εστίασης στις Τοπικές Κοινότητες όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση ντόπιων και παραθεριστών ιδίως κατά τους θερινούς μήνες .
Οι κάδοι των προαναφερόμενων διακριτών ρευμάτων θα οδηγούνται στην ΜΕΑ Άμφισσας, η οποία θα λειτουργεί και ως Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) από τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. Το τυχόν υπόλειμμα από την διαλογή στην ΜΕΑ θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ. Οι κάδοι όλων των ρευμάτων (καφέ, μπλε, πράσινος) θα πλένονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με αυτοκινούμενο πλυντήριο το οποίο ήδη ο Δήμος προγραμματίζει να προμηθευτεί.
Οι παραπάνω μεταφορές θα γίνονται από δύο (2) Σταθμούς Μεταφόρτωσης στις θέσεις : 
1. «Σεϊμένη» εντός της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου (για τον οποίο ήδη εκπονείται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ) και 
2. Θέση στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Γλυφάδας ,μέσω ειδικών οχημάτων τύπου πρέσας.
Οικιακή κομποστοποίηση: Αφορά την διανομή οικιακών κάδων κομποστοποίησης από τον Δήμο σε νοικοκυριά, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των οργανικών απορριμμάτων στην πηγή. Συγκεκριμένα προβλέπεται, σε πρώτη φάση, η προμήθεια και η δωρεάν διανομή περίπου 400 κάδων (αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό περίπου 10% των ενεργών νοικοκυριών του Δήμου μας) των 330 lt σε ισάριθμα νοικοκυριά για οικιακή κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων, με την διανομή και του κατάλληλου έντυπου ενημερωτικού υλικού.

Δημιουργία πράσινων σημείων: Αφορά σε ενέργειες για την αδειοδότηση τεσσάρων τουλάχιστον χώρων στις Δημοτικές Ενότητες Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Λιδωρικίου, Τολοφώνος και μιας εντός του οικισμού της Τ.Κ. Τριζονίων λόγω της ιδιαιτερότητας της επειδή πρόκειται για κατοικημένο νησί, του Δήμου στις οποίες θα γίνεται συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών (ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες κ.τ.λ.), ογκωδών αντικειμένων (στρώματα, έπιπλα κ.τ.λ.), κλαδεμάτων (όχι οργανικών απορριμμάτων). Σε ότι αφορά τα κλαδέματα, προβλέπεται η προμήθεια ρυμουλκούμενων θρυμματιστών σε φορτηγό, όπου θα γίνεται θρυμματισμός των κλαδεμάτων στα σημεία συγκέντρωσης (πράσινα σημεία) αλλά και σε επιμέρους σημεία συγκέντρωσης μεγάλου όγκου κλαδεμάτων (πάρκα κ.α).
Ως εναλλακτική ή συμπληρωματική πρόταση δημιουργίας πράσινων σημείων, προτείνεται η προμήθεια ειδικά διαμορφωμένου οχήματος με διαχωρισμό ανά κατηγορία ανακυκλώσιμων υλικών, το οποίο θα μεταβαίνει στις Τοπικές Κοινότητες και θα συγκεντρώνει τα ογκώδη αντικείμενα και τα προς ανακύκλωση υλικά , (κινητό πράσινο σημείο).

Δράσεις ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης: Στα πλαίσια των δράσεων ενημέρωσης -ευαισθητοποίησης ο Δήμος θα προβεί σε: Ενημερώσεις σχολείων. Διανομή φυλλαδίων και ενημερωτικού υλικού. Διαφημιστικά spot σε ραδιόφωνα, τηλεόραση ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο. Θα διοργανώσει σχετικές Ημερίδες. Δράσεις καθαρισμού δημόσιων χώρων. Ετήσιες και επαναλαμβανόμενες δράσεις την ημέρα περιβάλλοντος. Θα δημιουργήσει ειδική θέση στην ιστοσελίδα του Δήμου για διαρκή ενημέρωση, ανακοινώσεις, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων των δράσεων επίτευξης των στόχων αλλά και ανταλλαγής απόψεων και σχολίων των πολιτών. Οι δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης θα λειτουργούν παράλληλα και σε συνεργασία με αυτές του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν μια πλήρη εικόνα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών θα επιδιωχθούν ευρύτερες συνέργειες με φορείς, επιχειρήσεις και επιστημονικά ιδρύματα.
Ειδικότερα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο και διαρκές πρόγραμμα σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, με στόχους και συγκεκριμένες δράσεις.

Διαχείριση αδρανών υλικών: Δημιουργία Μονάδας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΜΑΕΚΚ) στον χώρο των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων (ΜΕΑ, ΧΥΤΥ) σε συνέργεια με το Δήμο Δελφών όπου θα γίνεται η διαχείριση αυτής της κατηγορίας των αποβλήτων.
Η συγκέντρωση των αδρανών υλικών θα γίνεται με containers ανοιχτού τύπου, τα οποία θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου και θα μεταφέρονται με ειδικό φορτηγό στον χώρο επεξεργασίας. Από την επεξεργασία θα διαχωρίζονται τα προς ανακύκλωση υλικά, το υπόλειμμα το οποίο θα οδηγείται στον Χ.Υ.Τ.Υ. και θα παράγονται διαβαθμισμένα υλικά (σκύρα, χαλίκι, άμμος), τα οποία θα χρησιμοποιούνται για έργα βελτίωσης οδοποιίας του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου