Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου της Π.Ε. Φωκίδας για τους μελισσοκόμους


 Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Άμφισσα 3-11-2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  καλεί τους μελισσοκόμους της Περιφερειακής  Ενότητας Φωκίδας να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις δράσεις:
•    «Αντικατάσταση κυψελών» και
•    «Οικονομική στήριξη της νομαδικής  μελισσοκομίας»,

μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2018. Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι ο μελισσοκόμος δικαιούχος των δύο δράσεων είναι η υποβολή της δήλωσης διαχείμασης. Η δήλωση διαχείμασης γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής το αργότερο μέχρι 20 Ιανουαρίου 2018. Δεν είναι απαραίτητη η δήλωση διαχείμασης στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος έχει θεωρήσει  το  μελισσοκομικό του βιβλιάριο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2017. Στην περίπτωση αυτή το θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κυψελών διαχείμασης.
Δικαιούχοι της δράσης Αντικατάσταση Κυψελών είναι όσοι:
•    Έχουν υποβάλει δήλωση κυψελών διαχείμασης έως 20/1/2018 ή έχουν θεωρήσει το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2017.
•    Κατέχουν  τουλάχιστον 20 μελίσσια.
•    Έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Δικαιούχοι της δράσης ενίσχυσης της δαπάνης για τη μετακίνηση των μελισσιών είναι:
Α) Οι επαγγελματίες οι οποίοι:
1.    Έχουν υποβάλει δήλωση διαχείμασης έως 20 Ιανουαρίου 2018   ή  έχουν θεωρήσει το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου  μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2017.
2.    Διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες.
3.    Κατέχουν τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης.
4.    Έχουν  θεωρημένο σε ισχύ Μελισσοκομικό Βιβλιάριο.
5.    Έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 €.  Μελισσοκόμοι που υπέβαλλαν δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχτηκαν στο καθεστώς νέων αγροτών για πρώτη φορά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης των 5.000 €.
Β) Οι Συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι:
Κατέχουν τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης, έχουν θεωρημένο σε ισχύ μελισσοκομικό βιβλιάριο καθώς και  βιβλιάριο ΟΓΑ σε ισχύ.
Ενημερώνονται τέλος οι μελισσοκόμοι ότι πρέπει να προμηθευτούν από το Τμήμα Κτηνιατρικής ή από το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Φωκίδας Μητρώα Φαρμακευτικής Αγωγής τα οποία και πρέπει να τηρούν στην εκμετάλλευσή τους . Η μη τήρηση του Μητρώου Φαρμακευτικής Αγωγής επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με το Νόμο 4235/2014.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας  Γιδογιάννου 31,  Άμφισσα τηλ. 2265 350 549.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου