Σάββατο 25 Ιουλίου 2015

Οι "Ντοπιολαλιές στη Δωρίδα" παρουσιάζονται στο Κροκύλειο
Στο Κροκύλειο θα αντηχήσουν φέτος το καλοκαίρι οι «Ντοπιολαλιές στη Δωρίδα». Πρόκειτε για την παρουσίαση του βιβλίου του Φώτη Κατσούδα από το Παλιοξάρι, αποτελεί θησαυρό καταγραφής και διάσωσης της λαογραφίας στην περιοχή μας. Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός πως ο Δήμος Δωρίδας αντιλαμβανόμενος την αξία που έχει μία τέτοια έκδοση για την περιοχή μας, την έθεσε υπό την αιγίδα του. Αν και προηγήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα, ο Σύλλογος Κροκυλειωτών "Ο Μακρυγιάννης" σε συνεργασία με τον Δήμο, θεώρησαν απαραίτητο να παρουσιαστεί και στο φυσικό του χώρο, την Δωρίδα, στα πλαίσια των εκδηλώσεων Μακρυγιάννεια 2015. Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Στέλλα Πριόβολου, Καθηγήτρια Λατινικής-Ιταλικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος  του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ενώ θα υπάρξουν ομιλητές τόσο από πλευράς Δήμου όσο και του Συλλόγου. 

Δευτέρα 10 Αυγούστου και ώρα 20:00 στο εντευκτήριο "Λιβάδι" στο Κροκύλειο.

Κυριακή 19 Ιουλίου 2015

Το16ο Αναπτυξιακό Συνέδριο στον Ζωριάνο

Ο Ζωριάνος είναι έτοιμος να υποδεχθεί το 16ο Αναπτυξιακό και Πολιτιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων της Β/Δ Δωρίδας. Εκτός φυσικά των συνέδρων που θα συμμετέχουν στις εργασίες, το συνέδριο θα είναι ανοικτό για παρακολούθηση και στο κοινό.
Σάββατο 11 Ιουλίου 2015

Προκύρηξη Υποτροφιών (ακαδημαϊκό έτος 2014-15)Στις 10-07-2015 αναρτήθηκε η παρακάτω προκύρηξη τού Ιδρύματος υποτροφιών Αναστ. Τσώρη, που αφορά υποτροφίες για παιδιά από από τη Ρούμελη και ιδιαίτερα από τις πρώην κοινότητες Πενταγιών και Κροκυλείου:


ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΩΡΗ
Γ. ΚΟΤΖΙΑ 37, ΤΚ 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

  Το Δ.Σ. τού Ιδρύματος  υποτροφιών Αναστ. Τσώρη, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 4/4/71  διαθήκης τού Αναστ. Τσώρη,το άρθρο 56 παρ.1,εδάφιο α του νόμου 4182/2013, τό άρθρο 33 τού Κανον. Διατάγματος 18/23-8-1941, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στο άρθρο 56 του νόμου 4182/2013
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
την πλήρωση χωρίς διαγωνισμό δύο θέσεων υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015  για μεταπτυχιακές σπουδές σε συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής χωρίς περιορισμό κλάδου σπουδών. Η εκλογή θα γίνει στην Αθήνα και στην έδρα τού Ιδρύματος, από το Δ.Σ. τούτου, μεταξύ των διακρινομένων περισσότερο από άποψης βαθμολογίας στο πτυχίο τους υποψηφίων υποτρόφων και θα προτιμηθεί εκείνος πού κατάγεται από τη Ρούμελη και ιδιαίτερα από τις πρώην κοινότητες Πενταγιών και Κροκυλείου και ήδη τα αντίστοιχα τοπικά διαμερίσματα Πενταγιών και Κροκυλείου Φωκίδας, του Δήμου Δωρίδας.
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι χωρίς διάκριση φύλλου, μέχρι 45 μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης , να υποβάλλουν προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος και στο ως άνω γραφείο αυτού, όσα δικαιολογητικά δεν έχουν υποβάλλει ακόμη από τα έτη φοιτήσεως τους στο εξωτερικό ως ακολούθως:
1.       Αίτηση στην οποία να αναγράφεται η χώρα, ο κλάδος σπουδών και το πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμεί να σπουδάσει η σπούδασε ο ενδιαφερόμενος
2.       Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας η καταγωγής
3.       Πτυχίο αποφοίτησης από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της χώρας, με βαθμό άριστα η λίαν καλώς.
4.       Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν λαμβάνει για τον αυτό κλάδο σπουδών, άλλη υποτροφία από άλλη πηγή η από το Ίδρυμα και ότι δεν έχασε παρόμοια υποτροφία από υπαιτιότητα του.
5.       Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου (όχι πέραν των τριών μηνών).
6.       Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως του υποψηφίου υποτρόφου, των φυσικών γονέων του και των κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντων τους. Παρόμοιες πράξεις θα πρέπει να προσκομίσει για τους θετούς γονείς του, εφ’ όσον η υιοθεσία έγινε πριν από την υποβολή της αιτήσεως του για λήψη της υποτροφίας.
7.       Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τον Ν.1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει με επάρκεια την γλώσσα της χώρας στην οποία επιθυμεί να σπουδάσει, ότι έχει εγγραφεί η έχει εξασφαλισμένη την συναίνεση του Πανεπιστημίου της αλλοδαπής για την εγγραφή του η οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο του Πανεπιστημίου θεωρημένο από τον Έλληνα πρόξενο του τόπου του Πανεπιστημίου ότι εφοίτησε στο Πανεπιστήμιο κατά τα ως άνω ακαδημαϊκά έτη, και ότι υπόσχεται να προσκομίσει στο Ίδρυμα σχετική βεβαίωση του Πανεπιστημίου, σε επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία να περιέχονται και τα έτη σπουδών πού απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος.
8.       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, στο οποίο να αναγράφεται η οικογενειακή και περιουσιακή κατάσταση αυτού και των γονέων του.
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για ένα έτος και το ποσό αυτής ανέρχεται στα 4080ευρώ (340€Χ12)το οποίο θα καταβληθεί εφάπαξ, όπως ορίζουν οι αποφάσεις του Δ.Σ. του Ιδρύματος, και μετά την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. Στο ποσό της χορηγίας δεν περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής του υποτρόφου. Η χορήγηση της υποτροφίας γίνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους περαιώσεως της φοίτησης για την οποία χορηγήθηκε η υποτροφία.
Για περισσότερες πληροφορίες κ. Στυλιανός Τσιώρης τηλ: 6944317320, κ. Γραββάνης Ευάγγελος τηλ.6977305956.
Αθήνα 
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος           Ο Γραμματέας        Ο Ταμίας

ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΩΡΗΣ       Ε. ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ       ΣΤΥΛ. ΤΣΙΩΡΗΣ

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Το Κουπάκι στήνει το Παζάρι του.

 
Στην ομορφη αίθουσα πολιτιστικού συλλόγου Κουπακιωτών θα στήσουμε και φέτος ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΜΑΣ !!!! Χωριανοί και φίλοι του χωριού μας ,μη το ξεχάσετε !!! Με την αγάπη σας, εβαλε κι αυτό ενα μικρό λιθαράκι οπου χρειάστηκε για να κάνουμε καλύτερη την διαμονή μας στο ομορφο χωριό μας !!! Περιμένουμε λοιπόν ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΑΣ !!! και ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ για την στήριξη να διατηρήσουμε το θεσμό του παζαριού !!!

Για τις προσφορές σας επικοινωνήστε με τους Κώστα Τσατούχα τηλ.6948487209 Κωνσταντίνα Κουφασίμη τηλ.6978348112 και Ελένη Ψυρρή 6936882254.