Σάββατο 29 Αυγούστου 2015

Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στην Αρτοτίνα

Στην Αρτοτίνα βρίσκεται η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου - το μοναστήρι στο οποίο καλογέρεψε ο Αθανάσιος Διάκος προτού ξεχυθεί στο αρματολίκι.  
Στις 29 Αυγούστου, μνημονεύεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία, η ≪αποτομή της τιμίας κεφαλής≫, ο αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου από τον βασιλέα της Ιουδαίας Ηρώδη. Η Εκκλησία  κηρύσσει αυτή τη μέρα ως μέρα νηστείας, διότι ο Ιωάννης θανατώθηκε εξαιτίας της οινοποσίας και του ακράτου ηδονισμού ενός βασιλιά σε ένα συμπόσιο, αυτό της εορτής των γενεθλίων του. 
 

Στο βίντεο από την λειτουργία της 29ης Αυγούστου 2012, διακρίνεται το κελί που μόνασε ο Αθανάσιος Διάκος.