Παρασκευή 1 Μαΐου 2015

Τσιμεντοστρώσεις σε Ζωριανο, Αλποχώρι και Υψηλό Χωριό

Ένα χρήσιμο αλλά μικρό έργο ετοιμάζεται να βγάλει σε πρόχειρο διαγωνισμό η Δωρίδα. Πρόκειται για τις «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων σε Ζωριανο, Αλποχώρι και Υψηλό Χωριό», προϋπολογισμού 15.000 ευρώ.
Ειδικότερα, οι εργασίες θα γίνουν ως εξής:

1) Στην Τ.Κ. Αλποχωρίου της Δ.Ε. Βαρδουσίων:
Α. Θα βελτιωθεί -ανακατασκευασθεί υπάρχον αύλακας απορροής υδάτων βρύσης κάτω από την οικία Ανδρεόπουλου ανάντι του κεντρικού δρόμου προς την είσοδο του οικισμού μήκους 70 μέτρων. Θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές ώστε να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη κλίση του αύλακα για την ομαλή ροή των υδάτων προς παρακείμενο ρέμα και θα ακολουθήσει τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C 16/20.
Β. Θα κατασκευασθεί νέα κλίμακα, αφού καθαιρεθεί η υπάρχουσα κατάσταση, παραπλεύρως οικίας Κατέλη, η οποία θα αποτελείται από 14 σκαλοπάτια πλάτους 1,50 μ. με «ρίχτυ» 18 εκ. και «πάτημα» 55 εκ. από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. Θα αποκατασταθούν και οι αύλακες παραπλεύρως.

Ζωριάνος
2) Στην Τ.Κ. Ζωριάνου της Δ.Ε. Βαρδουσίων: 
Θα τσιμεντοστρωθεί δρόμος από οικία Αγγελόπουλου έως οικία Ανδρεόπουλου Παναγιώτη μήκους 45 μ. μέσου πλάτους 4.5 μ. με σκυρόδεμα C16/20 σε πάχος 15 εκ. και τοποθέτηση χαλύβδινου δομικού πλέγματος. Προηγουμένως θα πραγματοποιηθούν μικρές εκσκαφές και διαμόρφωση σε σημεία που θα χρειασθεί.

3) Στην Τ.Κ. Υψηλού Χωριού Δ.Ε. Βαρδουσίων: 
Θα τσιμεντοστρωθούν με σκυρόδεμα C16/20 πάχους 15 εκ. και τοποθέτηση χαλύβδινου δομικού πλέγματος υπάρχοντα μονοπάτια κοντά στην εκκλησία του οικισμού και πιο συγκεκριμένα από θέση πλησίον αποθήκης «Τσιτσή» α) έως οικία Μητρόπουλου και β) έως οικία Χριστοφορίδη. 
Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν όπως προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη της μελέτης αυτής (Τεχνική έκθεση, Προμετρήσεις, Τεχνικές Προδιαγραφές κ.τ.λ.).
Για το ανωτέρω έργο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος οικ. Έτους στον Κ.Α. 30.7323.008 ποσού 12.740,00 ευρω . Η εκτέλεση του έργου να γίνει κατόπιν επιλογής αναδόχου μέσω διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού - προφορικής διαδικασίας.
Πηγή: orafok.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.