Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018

Οι προτάσεις που δέχθηκε η Αναπτυξιακή Φωκική για Έργα του Leader

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  1ης  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
(CLLD / LEADER  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΚΗΣ ΑΕ – ΑΑΕ ΟΤΑ) 
ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 17/12/2018, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε. – ΑΑΕ ΟΤΑ, για χρηματοδότηση παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα, για την οποία εκδηλώθηκε υψηλό ενδιαφέρον.

Κατατέθηκαν συνολικά 29 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 3.217.541,92€, που υπερκαλύπτει τη συνολική προκηρυχθήσα δημόσια δαπάνη (1.610.000,00) κατά 200%. Οι υποψήφιοι επενδυτές είναι Δήμοι της περιοχής παρέμβασης και  συλλογικοί φορείς όπως πολιτιστικοί σύλλογοι, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώ στην υποδράση 19.2.6.1 ενδιαφέρον εκδήλωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Στην υποδράση 19.2.4.1, που αφορούσε στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση οδοποιία εντός οικισμού κλπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια, υποβλήθηκαν 2 προτάσεις συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 137.756,00€, έναντι της προκηρυχθήσας Δ.Δ 60.000,00€ (υπερκάλυψη κατά 229,59%).

Στην υποδράση 19.2.4.2, που αφορούσε στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ παιδική σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.λπ.),  υποβλήθηκαν 5 προτάσεις συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 1.049.101,08€, έναντι της προκηρυχθήσας Δ.Δ  620.000,00€ (υπερκάλυψη κατά 169,21%).

Στην υποδράση 19.2.4.3, που αφορούσε στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και, υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ) υποβλήθηκαν 5 προτάσεις συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 899.516,00€, έναντι της προκηρυχθήσας Δ.Δ  540.000,00€ (υπερκάλυψη κατά 166,58%).

Στην υποδράση 19.2.4.4. που αφορούσε στήριξη για ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων υποβλήθηκαν 6 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 101.208,98€, έναντι προκηρυχθήσας Δ.Δ 30.000,00€ (υπερκάλυψη κατά 337,36%).

Στην υποδράση 19.2.4.5 που αφορούσε στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/ συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια κ.λπ) υποβλήθηκαν 7 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 327.959,86€, έναντι προκηρυχθήσας Δ.Δ 90.000,00€ (υπερκάλυψη κατά 364,40%).

Στην υποδράση  19.2.5.1 που αφορούσε Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υποβλήθηκαν 3 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 559.000,00€, έναντι  προκηρυχθήσας Δ.Δ 250.000,00€ (υπερκάλυψη κατά 223,60%).

Στην υποδράση  19.2.6.1 που αφορούσε την Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, υποβλήθηκε 1 πρόταση με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη  107.000,00€, έναντι  προκηρυχθήσας Δ.Δ 20.000,00€ (υπερκάλυψη κατά 535,00%).

Άμφισσα 20/12/2018
Για την ΑΝΦΩ Α.Ε. – ΑΑΕ ΟΤΑ
Ο Πρόεδρος της ΑΝΦΩ Α.Ε. ΑΑΕ ΟΤΑ & ΕΔΠ CLLD LEADER
ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

 

Ακολουθεί πίνακας υποβληθεισών προτάσεων
A/A
ΔΡΑΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΙΘ. ΟΠΣΑΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
               
1
19.2.4.1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
001148144737.200,00€
2
19.2.4.1
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
0011482840
100.556,00€
3
19.2.4.2
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
0011303640
369.964,48€
4
19.2.4.2
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
0011460244
122.136,60€
5
19.2.4.2
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
0011481645
40.000,00€
6
19.2.4.2
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ" ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
0011481843
372.000,00€
7
19.2.4.2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΛΑΚΚΑ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
0011483441
145.000,00€
8
19.2.4.3
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΔΕΣΗ Τ.Κ. ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
0011373049
126.000,00€
9
19.2.4.3
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
0011389446
38.316,00€
10
19.2.4.3
ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
0011482048
74.400,00€
11
19.2.4.3
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
0011482246
60.800,00€
12
19.2.4.3
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
0011484646
600.000,00€
13
19.2.4.4
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ"
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
0011483243
30.000,00€
14
19.2.4.4
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΡΑΤΕΙΝΙΩΤΩΝ "Η ΕΡΑΤΩ"
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΡΑΤΕΙΝΙΩΤΩΝ                    "Η ΕΡΑΤΩ"
0011483250
16.057,67€
15
19.2.4.4
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ
0011465249
12.730,65€
16
19.2.4.4
ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΩΝ ΣΑΛΩΝΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ
0011484257
18.502,66€
17
19.2.4.4
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
0011483045
7.737,60€
18
19.2.4.4
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΑ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ
0011484448
16.180,40€
19
19.2.4.5
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
0011032045
50.000,00 €
20
19.2.4.5
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΚΡΙΤΕΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ
ΥΠΟΚΡΙΤΕΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ
0011348443
10.187,06
21
19.2.4.5
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
0011381440
45.900,00
22
19.2.4.5
AΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΛΦΟΙ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
0011443049
100.332,50
23
19.2.4.5
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΡΩΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
0011482444
50.000,00
24
19.2.4.5
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
0011483649
62.167,90
25
19.2.4.5
ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΙΔΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΩΝ 
 "Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ"
0011486046
9.372,40
26
19.2.5.1
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
0011371243
230.000,00
27
19.2.5.1
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΌ Α) ΛΙΔΩΡΙΚΙ ΘΕΣΗ ΒΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣ ΔΕΝΔΡΟ Β) ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΝΔΡΑΚΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
0011372240
160.000,00
28
19.2.5.1
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
0011372646
205.000,00
29
19.2.6.1
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
0011325444
107.000,00
       


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.