Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019

Βόρειο τόξο - κτηνοτροφία στη περιοχή γύρω από τον ταμιευτήρα Μόρνου

της Αφροδίτης Παπαθανάση
Αύγουστος 2019

Η Φωκίδα, δηλαδή η Πολιτική Ηγεσία, η Περιφέρεια και οι Δήμοι πρέπει οριστικά να αποφασίσουν αν τους ενδιαφέρει ή όχι, αν θέλουν ή όχι, να ασχοληθούν πραγματικά με το παρόν και το μέλλον της Κτηνοτροφίας στο νομό.
Συμβατικές καταστάσεις και διαχείριση μιας δεδομένης κατάστασης, πότε ψηφοθηρικά και πότε όχι, απλά θα μας αφήσει στον ίδιο παρανομαστή. Αν αυτό είναι το ζητούμενο και ειδικά αν με αυτό βολεύονται και οι κτηνοτρόφοι, τότε δεν υπάρχει καμιά ανάγκη να διαβάσει κανείς το παρακάτω κείμενο.

Αν θέλουμε να δούμε όμως ένα κοινό μέλλον διαφορετικό, καλύτερο,  τότε οι προκλήσεις είναι μπροστά μας :
-    Σε επίπεδο διοικητικό και ορθής διαχείρισης, έχουμε ανάγκη την καλύτερη δυνατή διάταξη των υπηρεσιών απέναντι στις ανάγκες του κλάδου.
-    Σε επίπεδο στρατηγικής παλιές και νέα προκλήσεις είναι εδώ. Σχέδια διαχείρισης βοσκοτόπων, ζητήματα με δικαιώματα , κατανομή δικαιωμάτων βοσκοτόπων, πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, ΑΛΛΑ και τα νέα θέματα, όπως τι κάνουμε με τα υδατικά αποθέματα, το περιβάλλον όπως έως τώρα το γνωρίζαμε, καθώς η κλιματική αλλαγή είναι εδώ.
-     ΑΠΛΑ το ερώτημα, ποιους βοσκότοπους θα έχουμε, αν έχουμε – αν δεν κάνουμε τίποτε – μετά από δέκα χρόνια. Το θέμα συνολικά των προβλέψεων και των δράσεων έναντι της κλιματικής αλλαγής, δυστυχώς, δεν το βλέπω καν στην ατζέντα της τρέχουσας συζήτησης των αιρετών.
-    Όπως δυστυχώς δεν υπάρχουν στην συζήτηση προτάσεις για σχολές γαλακτοκομίας, κτηνοτροφικές, μελισσοκομίας κλπ, σχολές που αργά αλλά σταθερά στήνονται και με πρωτοβουλίες της Αυτοδιοίκησης ανά την Ελλάδα. 

Θα γράψουμε σήμερα ειδικά για το θέμα της κτηνοτροφίας γύρω από την λίμνη του Μόρνου, γιατί οι κινήσεις ή όχι γύρω από την περιοχή αυτή, θα σηματοδοτήσουν αν θέλουμε να ασχοληθούμε σοβαρά με τα ζητήματα των κτηνοτροφικών μονάδων, καθώς στην περιοχή επιμένουν επί χρόνια τα ίδια προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος της κτηνοτροφικής και μεταποιητικής παραγωγής του Νομού.

Αντί εισαγωγής :

…”Επί δεκαετίες γνωστά τα προβλήματα για  το καθεστώς γύρω από τον Ταμιευτήρα.
Προκύπτουν κύρια, από την Α5 υγειονομική διάταξη του Υπ. Υγείας - και τροποποιήσεις αυτής - και από την αδυναμία της Πολιτείας να φέρει αλλά και να κρατήσει νομοθετικές λύσεις,  για συσχέτιση τόπου και χώρου αδειοδότησης  με την δυναμικότητα των μονάδων, το ελάχιστό για της απόστασης τους από τον Ταμιευτήρα και ειδικές προδιαγραφές διαχείρισης αποβλήτων.
Η λύση που νομοθετήθηκε το 2012, όταν το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, έκανε δεκτές παρεμβάσεις και του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Δωρίδας για τα παραπάνω, δεν είχε διάρκεια…”

Προτείνουμε :

1.    Σε σχέση με το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης : να τεθεί το ζήτημα των αδειοδοτήσεων κτηνοτροφικών μονάδων, με νομοθετική ρύθμισης, ανάλογη αυτής του Ν. 4056/2012

Υπενθύμιση :

Με τον νόμο 4056/2012 ΦΕΚ Α-52/12.03.2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» δόθηκε η δυνατότητα, σύμφωνα και με το άρθρο 5 και τα παραρτήματα του άρθρου 20 του νόμου, για την αδειοδότηση κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, ανάλογα με τη θέση, την ελάχιστη έκταση και τις αποστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων από οικισμούς, όχθες φυσικών και τεχνητών λιμνών, ταμιευτήρων πόσιμου νερού και ποταμών.
Οι ρυθμίσεις και προβλέψεις του Ν. 4056/2012, σύμφωνα με το άρθρο 5 και τα παραρτήματα του άρθρου 20 , έδιναν την δυνατότητα σε κτηνοτρόφους και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις στο νομό Φωκίδας, γύρω από τον Ταμιευτήρα της Λίμνης Μόρνου, να μπορούν να αδειοδοτηθούν.
Αυτές οι  ρυθμίσεις και προβλέψεις σταμάτησαν να ισχύουν, με νέα νομοθετική ρύθμιση από το 2014, χωρίς έκτοτε να υπάρξει, λύση, ρύθμιση νομοθετική, από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης ή τα συναρμόδια Υπουργεία, Υγείας (υγειονομική διάταξη Α5), Περιβάλλοντος και Υποδομών, που εποπτεύουν ζητήματα περιβάλλοντος χώρου και ποιότητας υδάτων στους Ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ. 

Σήμερα :

Και ενώ αρμοδίως αναλυθεί το πρόβλημα στην περιοχή γύρω από τον Ταμιευτήρα Μόρνου, θα πρέπει – και με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου των Κτηνοτρόφων – πρέπει να ερωτηθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ποιες είναι οι προθέσεις του και η στρατηγική του, σχετικά με ρυθμίσεις αδειοδότησης των κτηνοτροφικών μονάδων, πάντα με τα απαιτούμενα περιβαλλοντικά μέτρα προστασίας, που θα επέτρεπαν και την δυνατότητα αδειοδότησης κτηνοτροφικών μονάδων και μονάδων μεταποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων, γύρω από τον Ταμιευτήρα του Μόρνου, σε αποστάσεις και κριτήρια ανάλογα  με την δυναμικότητα τους. 2.    Ταυτόχρονα, την θέση και πρόταση για αδειοδότηση κτηνοτροφικών μονάδων και μονάδων μεταποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων, γύρω από τον Ταμιευτήρα του Μόρνου, σε αποστάσεις και κριτήρια ανάλογα  με την δυναμικότητα τους, μπορεί να ενισχύσει η πρόταση δημιουργίας κλειστού «θύλακα» δραστηριοτήτων – ως εξαίρεση της Α5 Υγιειονομικής Διατάταξης.   

Προτείνουμε :

ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΩΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΤΡΕΠΑΝ ΜΕΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ Α5.

2.1. Μερική  προσαρμογή της Α5, στοχευόμενα, σε συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος, με  την χωροθέτηση  τους σε  θύλακες, που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτή διαδικασία αδειοδοτήσεων και λειτουργίας, στις εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων και μεταποίησης προϊόντων.
2.2. Στις περιοχές που θα χωροθετήσουμε ως θύλακες δραστηριοτήτων - θα πρέπει να εγκατασταθούν  κλειστά συστήματα συγκέντρωσης, επεξεργασίας  και χρήσης των επεξεργασμένων αποβλήτων, αυτά που τα προγράμματα αντιμετωπίζουν ως «κυκλική οικονομία».
2.3.  Η επένδυση αυτή, με κοινή μας πρόταση, θα μπορούσε  να χρηματοδοτηθεί από προγράμματα ΕΣΠΑ που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία.
2.4.  Η Πολιτική Ηγεσία, η Περιφέρεια και ο Δήμος Δωρίδας, θα ήταν ωφέλιμο να βρουν κοινό βηματισμό και να καταφέρουν να συζητήσουν επί της ουσίας με  το Υπ. Περιβάλλοντος, το Υπ. Υποδομών και το Υπ. Υγείας, την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ , και να κλείσουν σε αυστηρό ορίζοντα ολίγων μηνών, μέτρα και προϋποθέσεις για το ειδικό χωρικό. 


#Βόρειο_τόξο_Φωκίδας_Ορεινοί_Όγκοι
#Κτηνοτροφία
#Προτάσεις_γύρω_από_Ταμιευτήρα_Μόρνου_Α5
#συσχέτιση_αδειοδοτησης_με_δυναμικότητα_απόσταση_από_Ταμιευτήρα
#ειδικό_χωρικό_γύρω_από_Ταμιευτήρα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.