Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

Δελτίο Τύπου της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας

10 Οκτωβρίου

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας
«Η ψυχική υγεία θέλει δουλειά»
Φέτος στο επίκεντρο η σχέση ψυχικής υγείας-εργασίας 
9/10/2017 - Την αλληλεπίδραση ψυχικής υγείας και εργασίας αναδεικνύει η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.) μέσα από ενημερωτικές δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2017. Στις προϋποθέσεις και συνθήκες υπό τις οποίες η εργασία επιβαρύνει ή προάγει την ψυχική υγεία και βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου εστιάζει η 10η Οκτωβρίου σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. «Δεδομένου ότι η εργασία συνδέεται με κομμάτια ζωτικής σημασίας, όπως επιβίωση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, αυτοπεποίθηση, κοινωνικοποίηση και ένταξη στο σύνολο, η επίδρασή της δεν μπορεί παρά να είναι σύνθετη και αμφίδρομη», δηλώνει η Α. Φραγκούλη, αντιπρόεδρος της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. και πρόεδρος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) «Διαδρομές».
Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στο γενικό πληθυσμό και ανταποκρινόμενη στις ευρύτερες ανάγκες της εποχής, η Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. έχει δεχτεί αιτήματα για την υποστήριξη ατόμων που αδυνατούν να βρουν εργασία, καλούνται να διαχειριστούν την απώλειά της ή τις επιπτώσεις κακών εργασιακών συνθηκών στην ψυχική τους υγεία. Ιδιαίτερα σε μια εποχή εργασιακά απαιτητική αλλά ταυτόχρονα ανασφαλή μια σειρά συναισθηματικών και αγχωδών εκδηλώσεων πηγάζουν από τον εργασιακό χώρο επηρεάζοντας αρνητικά τον ίδιο τον εργαζόμενο καθώς και την αποδοτικότητά του. Η επαγγελματική εξουθένωση (burn-out), το έντονο στρες, ο εργασιακός εκφοβισμός (εργασιακό bullying), η ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία (mobbing) απειλούν τη σωματική και ψυχική υγεία του σύγχρονου ανθρώπου και έχουν λάβει διαστάσεις που επέβαλαν την αναγκαιότητα νομικής πλαισίωσης. Στην πρόληψη και αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση που θα βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν τα οφέλη της φροντίδας της ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο.
Την ίδια στιγμή, η Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. επισημαίνει τον κίνδυνο τα άτομα που στερούνται την εργασία να εκδηλώσουν συναισθηματικές και αγχώδεις διαταραχές υπογραμμίζοντας τη σημασία πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και σφαιρικής στήριξης μέχρι την επανένταξή τους σε αυτή. Αντίστοιχα όσοι σε κάποια περίοδο της ζωής τους εκδηλώσουν ψυχοκοινωνική δυσκολία είναι σημαντικό να λάβουν υποστήριξη, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της καθημερινής τους εργασίας με τις λιγότερες δυνατές απουσίες από τον εργασιακό χώρο και με μειωμένο κίνδυνο απώλειας της θέσης τους. Την ίδια στιγμή η παραμονή στην εργασία, όταν η παρουσία δεν είναι αποδοτική για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δεν αποτελεί λύση απαιτώντας πολυεπίπεδη υποστήριξη (νομική, συμβουλευτική, ψυχοεκπαίδευση) του ατόμου και του εργασιακού του περιβάλλοντος.
Παράλληλα,  μέσα από την πολυετή εμπειρία της η Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. φωτίζει άλλη μια πτυχή, την εργασιακή ενσωμάτωση ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και τα αποτελέσματά της σε θεραπευτικό αλλά και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει από το 1981 έχει αναπτύξει μια σειρά προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και ενδυνάμωσης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. «Πρόκειται για συστηματικές προσπάθειες που υποστηρίζουν το δικαίωμα των ανθρώπων αυτών να διεκδικήσουν εργασία, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της και να τη διατηρήσουν» αναφέρει ο Α. Μπαφατάκης, πρόεδρος του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας». Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. πάνω από 60% των ατόμων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες της και έχουν εργαστεί για κάποιο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησής τους βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία (18-49 ετών) με το 64% να είναι εργασιακά ενεργοί την τρέχουσα περίοδο. Το 44% των θεραπευόμενων απασχολείται στην ελεύθερη αγορά εργασίας, 40% σε προγράμματα προ και επαγγελματικής κατάρτισης και 16% σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.ΣΠ.Ε.). Η απόκτηση νέων ή η ανάκτηση παλιών δεξιοτήτων, η βελτίωση της αυτοεκτίμησης, των κοινωνικών σχέσεων και της οικονομικής κατάστασης είναι κάποιες από τις βασικές αλλαγές που επιφέρει η εργασιακή επανένταξη. Οι ίδιοι οι θεραπευόμενοι αναφέρουν, επίσης, ότι η εργασία τους βοηθά να ανακουφιστούν από συμπτώματα της ψυχικής νόσου και να κατανοήσουν τα συναισθήματά τους.
Το γεγονός ότι η ψυχική υγεία ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα μπορεί να βελτιωθεί μέσα σε ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον αποτελεί απόδειξη της θετικής επίδρασης που μπορεί να έχει η εργασία-κάτω από κατάλληλες συνθήκες- στον ψυχισμό ενός ανθρώπου. «Το όφελος είναι διπλό, τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη που μπορεί να αξιοποιήσει την ικανότητα και παραγωγικότητά του πρώτου. Ακόμη και σε οικονομική κλίμακα είναι προτιμότερο να έχεις ανθρώπους που συμμετέχουν και υποστηρίζουν την παραγωγική διαδικασία νιώθοντας οι ίδιοι καλά από το να τους αποκλείεις από αυτή», συμπληρώνει ο Α. Μπαφατάκης, πρόεδρος του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας».
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας η Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ. συνδιοργανώνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στις πόλεις όπου ο φορέας δραστηριοποιείται με κεντρικό μήνυμα «Η ψυχική υγεία θέλει δουλειά». Στη Φωκίδα οι δράσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη 4/10 με την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Φωκίδας αναδεικνύοντας τις ανάγκες των επιχειρηματιών και τους τρόπους ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητάς τους. Συνεχίζουμε την Τρίτη 10/10 με δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζόμενων σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και καταστήματα. Συνεργάτες και μέλη της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. θα δώσουν ενημερωτικά φυλλάδια και θα συζητήσουν με τους εργαζόμενους με επίκεντρο την σχέση της εργασίας με την ψυχική υγεία στην πόλη της Άμφισσας, καθώς και σε άλλα 10 σημεία της Φωκίδας που επισκέπτεται η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας με τα κλιμάκιά της. Το Σάββατο 14/10 στις 18:00 στην αίθουσα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά) θα πραγματοποιηθεί Γιορτή Ψυχικής Υγείας με τίτλο «Η ζωή είναι ωραία» σε συνεργασία με φορείς τέχνης του νομού μας.
Την Κυριακή 15/10 στις 18:00 αντίπαλός μας στον αγώνα Μπάσκετ που θα διεξαχθεί, το στίγμα! Οι Βετεράνοι Καλαθοσφαιριστές Ελλάδος θα συναγωνιστούν τους Παλαίμαχους του Αθλητικού Συλλόγου «Μάκαρος» - ΓΑΣ Άμφισσας σε ένα φιλικό αγώνα στο Κλειστό Γήπεδο Άμφισσας «Χριστολιάς Καμπεράκης» με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την πρόληψη και την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου. Η δράση διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Άμφισσας «Μάκαρος».
Οι δράσεις ολοκληρώνονται την Τετάρτη 18/10 όπου στις 18.30 θα γίνει προβολή της ταινίας «Δυο ημέρες, μία νύχτα»-που θίγει το θέμα της ψυχικής υγείας στην εργασία- με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη Μαριόν Κοτιγιάρ σε σκηνοθεσία των αδερφών Νταρντέν στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας (αίθουσα προβολών). Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Άμφισσας. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από Ψυχολόγους, συνεργάτες της Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.
Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2265022600 και 2265023222, 
email: ekpsfoki@otenet.gr
Πληροφορίες για την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.ekpse.gr &

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.